PUBLIC HEALTH

กทม. เปิด Hospitel แห่งใหม่ย่านรามคำแหง รองรับผู้ป่วยได้ 300 ราย พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และระบบ Telemedicine พร้อมรับผู้ป่วยวันพรุ่งนี้ (30 เม.ย.)

วันนี้ (29 เม.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) แห่งใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารเขตบางกะปิ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงแรม บ้านไทย บูทีค ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ

สำหรับหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงแรม บ้านไทย บูทีค อยู่ในความดูแลโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปิดให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 300 ราย ลักษณะโดยทั่วไปเป็นอาคารห้องพัก 2 อาคาร มีห้องพักทั้งหมด 160 ห้อง ในส่วนของห้องพักมีทั้งห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่พักเดี่ยวและพักคู่ มีการจัดทีมแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรถกู้ชีพฉุกเฉินมีศักยภาพในการนำส่งโรงพยาบาลในเวลาไม่เกิน 15 นาที โดยหากเป็นผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉินจะนำส่งที่โรงพยาบาลรามคำแหงและโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อน

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเอ็กซเรย์ปอด ในกรณีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนหรืออาการแย่ลง พร้อมมีทีมแพทย์และพยาบาลตรวจประเมินอาการ ให้การแนะนำรักษาผ่านระบบ Telemedicine โดยโรงพยาบาลตากสิน รวมทั้งให้คนไข้รายงานสุขภาพประจำวันผ่านเว็บไซต์สุขภาพประจำวัน CovidTrackerTAKSIN HOSPITEL จัดทำโดยบริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยระบบดังกล่าวจะมีระบบติดตามผู้ป่วยด้วย GPS สามารถบันทึกตำแหน่งผู้ป่วยขณะกักตัว สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพรายวัน วันละ 3 เวลา และสามารถแชทหรือวีดีโอคอลกับบุคลากรทางการแพทย์ได้

ทั้งนี้ เมื่อผู้ป่วยเข้าพักภายในห้องจะมีเอกสารแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจ อาทิ การปฏิบัติตัว การวัดอุณหภูมิ การวัดออกซิเจนในเลือด และวิธีการใช้งาน CovidTrackerTAKSIN HOSPITEL เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในการช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในด้านความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงแรม บ้านไทย บูทีค พร้อมเปิดบริการรับผู้ป่วยในวันที่ 30 เม.ย. นี้

สำหรับโรงแรม บ้านไทย บูทีค เปิดให้บริการเป็นสถานกักตัวของรัฐ หรือ State qualantine (SQ) มาเป็นระยะกว่า 1 ปี สามารถปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด ประกอบกับโรงแรมแห่งนี้ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานให้เป็น Hospitel เรียบร้อยแล้ว

Related Posts

Send this to a friend