PUBLIC HEALTH

สุ่มตรวจโควิด-19 ข้าราชการทำเนียบ พบ 6 รายผลเป็นบวก ก่อนส่งตรวจเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ซ้ำอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้ประสานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ส่งทีมเจ้าหน้าที่มาตรวจโควิด-19 ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วหรือ Rapid Test ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าในทำเนียบรัฐบาล รวม 700 คน โดยมีการสุ่มตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จำนวน 350 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจกับข้าราชการที่มีความเสี่ยง มีทั้งสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กองพิธีการ กองประสานงานพรรคการเมือง เป็นต้น ซึ่งผลปรากฏว่า พบ 6 รายมีผลเป็นบวก แต่เป็นการตรวจเบื้องต้น ซึ่งจะต้องไปตรวจซ้ำ เพื่อหาความแม่นยำโดยการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอ (SWAB) จึงจะมีผลชัดเจนว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 รายได้ให้เดินทางกลับบ้านแล้ว
 
อย่างไรก็ตาม ช่วงที่โควิดดระบาดก่อนหน้านี้ ก็เคยมีการสุ่มตรวจในลักษณะนี้กับเจ้าหน้าที่ ศบค.ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อในลักษณะดังกล่าว แต่พอไปตรวจซ้ำ ด้วยวิธีการการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอ (SWAB) กลับไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 26 ธ.ค.จะมีเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อและอบโอโซนห้องผู้สื่อข่าวทั้ง 3 ห้อง

ภาพประกอบ : JC Gellidon on Unsplash

Related Posts

Send this to a friend