PUBLIC HEALTH

‘อธิบดีกรมประมง’ ร่วมปรุง-ชิมอาหารทะเลสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ชี้อาหารทะเลสามารถรับประทานได้ โดยต้องปรุงสุกและรักษาความสะอาด

วันนี้ (25 ธ.ค. 63) ที่ลานโพธิ์ภายในกรมประมง กรมประมงร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง จัดกิจกรรม “สัตว์น้ำมาตรฐานไทย สู้ภัยโควิด -19” โดยมีการนำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่ายเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าสัตว์น้ำไทยปลอดภัยจากโควิด -19 โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง มาร่วมทำกิจกรรมปรุงและชิมอาหารทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ชาวประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นอย่างมาก ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำให้กรมประมงเร่งดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรชาวประมงโดยเร็วที่สุด

นายมีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา กรมประมงมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวดกับเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสินค้าประมง ทั้งมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ส่วนที่มาจากการทำประมงต้องผ่านการประเมินสุขอนามัยบนเรือประมงอีกทั้งยังมีการสุ่มตรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยใช้ชุดทดสอบ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มเกษตรกรและชาวประมงด้วย เช่น การตรวจสอบคัดกรองลูกเรือประมงและคนประจำเรือ พร้อมได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ความสำคัญและเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย ส่วนการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ ด่านตรวจสัตว์น้ำของกรมประมงได้บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขและแรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลควบคุมการตรวจ การนำเข้าสินค้าสัตว์นำ้ โดยใช้เครื่องจักรในการขนถ่ายสัตว์น้ำ ซึ่งมีกระบวนการสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้

อย่างไรก็ตาม การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจเกิดขึ้นได้จากการขาดสุขอนามัยที่ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานและสัมผัสสัตว์นำ้ จึงขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการผลิตที่มีมาตรฐานเน้นให้ความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยเป็นสำคัญ โดยไม่ควรรับประทานอาหารสัตว์น้ำที่ดิบหรือไม่สุกและไม่ควรใช้มือสัมผัสกับสัตว์น้ำโดยตรง อาจใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบหรือตักและล้างทำความสะอาดสัตว์น้ำเป็นอย่างดีก่อนทำการปรุงอาหารทุกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend