PUBLIC HEALTH

ซิลลิค แจงสภากาชาดขอทำสัญญาตรงกับบริษัท

ซิลลิค ฟาร์มา แจง สภากาชาดไทย ขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัทฯ แต่ล็อตปี 64 จำนวน 1 ล้านโดส บริษัทยังทำสัญญาตรงไม่ได้จำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม โดยแจ้ง อภ.ทราบแต่ต้นแล้ว ส่วนอีก 5 ล้านโดสส่งมอบปี 65 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารสัญญา

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด มีหนังสือ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึงสภากาชาดไทย เรื่อง การแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า ของสภากาชาดไทย ความว่า

ตามที่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 1 ล้านโดส โดยเริ่มส่งภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทฯ แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบแต่ต้นว่าวัคซีน 1 ล้านโดส ในปี 2564 นี้เป็นของสภากาชาดไทย

สำหรับความต้องการสั่งจองวัคซีนโควิด- 19 ของโมเดอร์น่า เพิ่มเติมจากสภากาชาดไทย จำนวน 5 ล้านโดส วัคซีนนี้จะส่งมอบภายในปี 2565 จะเป็นวัคซีนที่ครอบคลุม Variants of Concern (VOC) ทาง บริษัทฯ ได้ประสานงานแจ้งการจองปริมาณดังกล่าวไปยังผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสารและพิจารณาข้อสัญญาในลำดับต่อไป ทั้งนี้จะเป็นการสั่งซื้อตรงจากบริษัทฯ โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการเร่งจัดหาวัคซีนเพื่อแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ให้หมดไปในเร็ว เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ด้วยดีเสมอมา และขอ กราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

Related Posts

Send this to a friend