PUBLIC HEALTH

ไปรษณีย์ไทยร่วมกับเขตหลักสี่ เปิด ‘ศูนย์พักคอย’ 118 เตียง รองรับผู้ป่วยสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย โควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดวิกฤตเตียงขาดแคลนจากปัญหาผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจนโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามไม่สามารถรองรับได้ทัน โดยจะเป็นการใช้พื้นที่ของ “โรงเรียนการไปรษณีย์” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปรับปรุงให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่มากหรือไม่รุนแรง เพื่อดูแลในเบื้องต้นก่อนส่งต่อสู่สถานพยาบาล

ทั้งนี้ ในการเปิดพื้นที่ดังกล่าวมีมาตรการในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเข้มงวด เพื่อลดข้อกังวลให้กับชุมชนและพื้นที่โดยรอบ โดยกำหนดเปิดรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด–19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและในแต่ละวันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ป่วยที่รอเตียงหรือผู้ป่วยตกค้างจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวไปรษณีย์ไทยจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ ปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียนการไปรษณีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณเป็นสัดส่วนเฉพาะ และปัจจุบันไม่ได้ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดเป็น “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ” สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากหรือไม่รุนแรง เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาจากที่พักอาศัย นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ และรอการนำส่งต่อไปรักษาที่สถานพยาบาล โดยมีทีมพยาบาลคอยดูแล พร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและอาหารสำหรับผู้ป่วย

ศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 118 เตียง ซึ่งจะแบ่งเป็นผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชายแยกออกจากกัน อีกทั้งยังมีพื้นที่ห้องพักของเจ้าหน้าที่ และจุดที่เก็บเวชภัณฑ์/ยา โดยมีกำหนดเปิดรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” อาจสร้างความกังวลให้กับชุมชนโดยรอบ ซึ่งประเด็นดังกล่าวสำนักงานเขตหลักสี่ได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันในพื้นที่รอบศูนย์พักคอยอย่างเข้มงวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการกั้นพื้นที่รอบอาคารไม่ให้มีการเข้า-ออก ยกเว้นผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไปรษณีย์ไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่

ส่วนในด้านการรองรับผู้ป่วย จะรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่มากหรือไม่รุนแรง ให้ได้พักอาศัยระหว่างกักตัวตามมาตรการควบคุมก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์โดยเร็วต่อไป และหากเสร็จสิ้นภารกิจในการจัดทำศูนย์พักคอยแล้ว จะทำความสะอาดและพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรคทั่วทั้งอาคารให้อยู่ในสภาพเดิม รวมถึงจะดูแลบำบัดน้ำเสียและจัดการเก็บขยะติดเชื้อทั้งหมดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง

ไปรษณีย์ไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ภาคสาธารณสุขรับมือ กับการระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจให้ภาคส่วนประชาชน ในการมีที่พักพิงและขอเข้ารับความช่วยเหลือเพื่อรักษาอาการ และลดปัญหาการติดเชื้อสู่ครัวเรือน จากการรอคอยเตียงที่บ้านให้ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์โดยเร็วต่อไป ดร.ดนันท์ กล่าวสรุป

Related Posts

Send this to a friend