POLITICS

‘นิพนธ์’ ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งกงศุลใหญ่จีน ประจำสงขลา ยกทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย-จีน ดียิ่งตลอด3 ปีสมเป็น ‘มหามิตร’

วันนี้ (23 ก.ค. 64) ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งเนื่องในโอกาสที่ ฯพณฯ หม่า เฟิ่งชุน หมดวาระในการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาผ่านระบบ Video Conference โดยนายนิพนธ์ กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมใจของพี่น้องประชาชนคนจีนกับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา และประชาชนชาวใต้ทั้ง 14 จังหวัด เปรียบเสมือนพี่น้องที่คอยหยิบยื่นมิตรภาพและความช่วยเหลือให้กับคนไทยตลอดมา พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกัน

ทั้งด้านการศึกษาที่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มามอบให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลา ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อใช้งานด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนลูกหลานคนสงขลา ซึ่งทุกวันนี้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เหล่านั้นยังใช้งานอยู่ได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนคนสงขลาได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

“นอกจากนี้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่านกงสุลใหญ่ ได้นำอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จากนครอู่ฮั่น มามอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา และพี่น้องชาวใต้ 14 จังหวัด ทั้งที่ในขณะนั้นเมืองจีนเองก็ยังประสบปัญหาการแพร่ระบาด โควิด-19และได้รับผลกระทบอยู่เช่นกัน ร่วมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการค้า การลงทุน ด้านกีฬา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกัน ผมในนามของรัฐบาลไทยและตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ขอแสดงความขอบคุณในทุกความช่วยเหลือและความตั้งใจจริงของท่านกงสุลใหญ่ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้น ยกระดับความผูกพันของประเทศไทยและประเทศจีน ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน เชื่อว่าชาวจังหวัดสงขลาจะจดจำท่าน ในฐานะมหามิตร และพร้อมที่จะสืบสานและต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าว

Related Posts

Send this to a friend