PUBLIC HEALTH

‘อนุทิน’ แจงการแยกกักรักษาโควิด 5 วัน มี คกก.พิจารณาตามข้อมูลวิชาการ

วันนี้ (22 ส.ค. 65) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แนวทางการรักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการด้วยรูปแบบ 5+5 คือ แยกกักรักษาที่บ้าน 5 วัน และสังเกตอาการโดยเข้มงวดมาตรการป้องกันตนเองอีก 5 วัน มีข้อมูลวิชาการรองรับ และไม่ได้เป็นการตัดสินใจเองของคนหนึ่งคนใด แต่เป็นการพิจารณาผ่านคณะกรรมการ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ ศบค.ชุดเล็ก และ ศบค.ชุดใหญ่ ถือเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายและทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ ความรุนแรงของโรค ความพร้อมของการรักษาพยาบาล ยารักษาและการบริหารวัคซีนป้องกัน

นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ขณะนี้ บางจังหวัดยังมีการระบาดแบบ Small wave แต่ระบบสาธารณสุขมีความพร้อมในการรองรับ ทั้งเวชภัณฑ์ ยา และวัคซีน ขอให้ประชาชนมารับการฉีดเข็มกระตุ้น เพื่อเดินหน้าใช้ชีวิตตามปกติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเข้มแข็งขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น

การจ้างงานทยอยกลับมา โดยกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความสูญเสีย สำหรับการซื้อยาต้านไวรัสโควิด-19 ในร้านขายยาที่จะเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2565 ยืนยันว่าจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ส่วนเรื่องการกำหนดราคาไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามกลไกการตลาด

Related Posts

Send this to a friend