PUBLIC HEALTH

ศบค. คลายล็อคพื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารที่ร้านได้ถึง 23.00 น.

ศบค. คลายล็อคพื้นที่สีแดงเข้ม นั่งทานอาหารที่ร้านได้ถึง 23.00 น. ร้านปรับอากาศนั่งได้ไม่เกิน 50% ผ่อนปรน พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว ไม่ต้องสวมหน้ากากแต่เว้นระยะห่าง 2 เมตร มีผล 21 มิ.ย. ส่วนสถานบันเทิงยังปิดต่อ

วันนี้ (18 มิ.ย.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยผลการพิจารณาของที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เกี่ยวกับการปรับพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจกรรม สถานที่ต่างๆ หรือมาตรการคลายล็อก

โดยมีการปรับโซนพื้นที่ต่างๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ดังนี้

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ยังคงมี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม  ปัตตานี เพชรบุรี  สงขลา  สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส
  • พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช  ประจวบคีรีขันธ์  พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 53 จังหวัด
ข้อมูล ศบค. วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ส่วนมาตรการในพื้นที่ต่างๆ ทุกพื้นที่ยังให้คงมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมถึงยังคงปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ผ่อนคลายมาตรการ ให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 50 คน ร้านอาหารสามารถเปิดได้ถึง 23.00 น. แต่ร้านที่มีเครื่องปรับอาการ ให้เว้นระยะห่าง สามารถนั่งได้ไม่เกิน 50% ของที่นั่งในร้าน และงดการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึง 21.00 น. ห้ามใช้อาคารสถานศึกษา สถานที่สำหรับเล่นกีฬา กลางแจ้งที่มีถ่ายเทได้ดี เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. การแข่งขันต้องไม่มีผู้ชม ส่วนสถานที่สำหรับเล่นกีฬาที่เป็นพื้นที่ปิด ยังไม่สามารถเปิดได้

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ผ่อนคลายมาตรการ ให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 100 คน ร้านอาหารสามารถเปิดได้ถึง 23.00 น. งดการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ ใช้อาคารสถานศึกษาได้แต่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สถานที่สำหรับเล่นกีฬา เปิดได้ ไม่เกิน 21.00 น. การแข่งขันต้องจำกัดจำนวนผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ผ่อนคลายมาตรการ ให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 150 คน ร้านอาหารเปิดได้ตามปกติ แต่ยังคงงดการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ ใช้อาคารสถานศึกษาได้ สถานที่สำหรับเล่นกีฬาเปิดได้ตามปกติ การแข่งขันต้องจำกัดจำนวนผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ผ่อนคลายมาตรการ ให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 200 คน ร้านอาหารเปิดได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ ใช้อาคารสถานศึกษาได้ สถานที่สำหรับเล่นกีฬาเปิดได้ตามปกติ การแข่งขันต้องจำกัดจำนวนผู้ชม

ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ข้อมูล ศบค. วันที่ 18 มิถุนายน 2564

นพ.ทวีศิลป์ ยังได้เปิดเผยถึงการผ่อนคลายมาตรการในการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ โดยผ่อนคลายให้สามารถถ่ายทำได้จำนวนไม่เกิน 50 คน และความหนาแน่นต้อ
ไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางในการถ่ายทำตามที่ ศบค. กำหนด

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากบางช่วงเวลา ได้แก่ รายการละคร เฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก รายการประกวดร้องเพลง เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดที่มีพื้นที่จัดไว้เฉพาะ รายการเกมโชว์ เฉพาะผู้ร่วมรายการคราวละ 1 คน และผู้ประกาศข่าว ให้มีฉากกั้นและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

Related Posts

Send this to a friend