PUBLIC HEALTH

เปิดแผนจัดสรรวัคซีนเดือน ก.ค. 10 ล้านโดส เน้นกลุ่ม ‘หมอพร้อม’ – ‘พื้นที่สีแดงเข้ม’

เปิดแผนจัดสรรวัคซีนเดือน ก.ค. 10 ล้านโดส เน้นให้กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม และพื้นที่สีแดงเข้ม ศบค. เผยตั้งเป้าจัดหาวัคซีน 150 ล้านโดสภายในปี 65 เตรียมจัดหาซิโนแวคเพิ่มอีก 28 ล้านโดส และวัคซีนอื่นๆ 22 ล้านโดส 

วันนี้ (18 มิ.ย.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยแผนการจัดสรรวัคซีนของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่จะมีวัคซีนเข้ามารวม 10 ล้านโดส โดยจะพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้ผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมก่อนเป็นอันดับแรก คือกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

นอกจากนั้น จะพิจารณาตามความสำคัญ โดยเป้าหมายคือจะต้องจัดสรรวัคซีนให้พื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างน้อย 5 ล้านโดส และจัดสรรวัคซีนให้ประชากรจังหวัดภูเก็ตได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ70% ภายในเดือน ก.ค. 64

ทั้งนี้ ในจำนวนวัคซีน 10 ล้านโดสที่จะได้รับในเดือนกรกฎาคม จะแบ่งการจัดสรร ดังนี้

– ร้อยละ 30 จัดสรรให้จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำร่องเปิดพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

– ร้อยละ 25 จัดสรรให้จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือจังหวัดที่มีความเร่งด่วนในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภายหลังการระบาด รวม 23 จังหวัด ได้แก่เชียงราย เชียงใหม่ ต่ก หนองคาย สระแก้ว ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัจจานี สงขลา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) พังงา และกระบี่

– ร้อยละ 35 จัดสรรให้จังหวัดที่เหลือของประเทศไทย รวม 49 จังหวัด

– ร้อยละ 10 สำรองไว้ส่วนกลางสำหรับกรณีที่จำเป็น

ทั้งนี้ แผนการจัดสรรวัคซีน ยังคงขึ้นอยู่กับการส่งมอบวัคซีนของผู้ผลิต และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

นพ.ทวีศิลป์ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทย ที่เดิมมีการตั้งเป้าหมายว่าจะจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 จะปรับเป็น 150 ล้านโดย ภายในปี 2565 ที่ต้องครอบคลุมและเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือสำรองไว้ในกรณีอื่นๆ ที่ต้องใช้วัคซีนเพิ่มเติม

โดยขณะนี้ รัฐบาลได้จัดหาวัคซีน และมีการเจรจาทำข้อตกลงสั่งจองแล้ว จำนวน 105.5 ล้านโดส และจะเตรียมงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจัดหาวัคซีนให้ครบ 150 ล้านโดส โดยจะจัดหาวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคจำนวน 28 ล้านโดส และวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ อีก 22 ล้านโดส ทั้งนี้ ขึ้นกับผลวิจัยประสิทธิภาพของวัคซีนและสถานการณ์ของเชื้อกลายพันธุ์ด้วย

Related Posts

Send this to a friend