PUBLIC HEALTH

‘อนุทิน’ ระบุ เล่นไพ่ใน รพ.สนามเพื่อคลายเครียดสามารถทำได้ แต่ถ้าเล่นพนัน ออกจากโรงพยาบาลต้องเข้าคุก สั่งผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพเล่นไพ่ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม ว่า ตนเองยังไม่ได้รับรายงาน แต่ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ไม่มีโอกาสแพร่เชื้อ หรือรับเชื้อได้มากขึ้น เพราะอยู่ในโรงพยาบาลสนามอยู่แล้ว ความปลอดภัยในโรงพยาบาลสนามจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนภายนอก แต่หากเป็นการเล่นการพนัน เมื่ออกจากโรงพยาบาลก็ต้องไปเข้าคุก ซึ่งเรื่องนี้ผู้ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสนามก็ต้องไปดูแลอย่างเต็มที่ แต่ต้องยอมรับว่าผู้ป่วยอาจจะมีความเครียดเพราะไม่สะดวกสบาย

ดังนั้นเรื่องใดที่ผ่อนคลายความเครียดได้และไม่เป็นการรบกวนคนภายนอก หรือไม่ใช่เป็นการแพร่กระจายเชื้อ ก็สามารถทำได้

Related Posts

Send this to a friend