PUBLIC HEALTH

สธ.เยียวยากลุ่มผู้สูงอายุ – ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ถูกเลื่อนนัด ให้มาฉีดที่ศูนย์ ฉีดกลางบางซื่อ พรุ่งนี้

วันนี้ (15 มิ.ย. 64) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เยียวยา 2 กลุ่มหลักที่จองผ่านระบบหมอพร้อมในเขตกรุงเทพมหานคร คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยง และควรต้องได้รับวัคซีนภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อลดการสูญเสีย ลดการป่วย และระบบสาธารณสุขจะได้ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นได้ด้วย

“การเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นใน กทม. ผู้ที่จองหมอพร้อมที่โรงพยาบาลใน กทม. และถูกเลื่อนนัดฉีดเดือนมิถุนายนออกไป ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลที่จองไว้ หากมีปัญหากระทรวงสาธารณสุขจะช่วยสนับสนุน ไม่ได้แย่งงานกทม.ทำ เราคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน และดูแล 2 กลุ่มนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และ กทม.เป็นพื้นที่ระบาดหนัก ได้รับวัคซีนไปจำนวนมาก 2 กลุ่มนี้จึงควรรับวัคซีนเป็นลำดับแรกๆ”

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ถูกเลื่อนสอบถาม โรงพยาบาลที่นัดฉีดวัคซีนก่อนว่าถูกเลื่อนจริงหรือไม่ หรือกลับมาฉีดได้ตามเดิม หากมีปัญหาจริงให้โทรศัพท์มาที่โอเปอเรเตอร์หมอพร้อม 02-7922333 เพื่อนัดมาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแทน

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ไม่สามารถประเมินไม่ได้ว่าจะมีตกหล่นจำนวนเท่าไร เพราะขึ้นกับว่า โรงพยาบาลนัดซ่อมฉีดวัคซีนได้หรือไม่ หากนัดมาซ่อมเร็วก็ไม่มีปัญหา ประชาชนไปฉีดตามเดิมได้ อาจจะแค่มีช่วง 2-3 วันนี้ที่มีการเลื่อนนัดไปแล้วไม่ได้ฉีด หรือบางส่วนที่นัดไปฉีดใหม่นาน ก็ให้ติดต่อเข้ามา โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเป็นจุดเยียวยาสนับสนุน

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขอทำความเข้าใจว่า คนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมช่วง มิ.ย.ในพื้นที่ กทม. หากไม่มีการเลื่อนนัดจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียน ให้ไปฉีดวัคซีนตามนัดหมายเดิม หรือถ้ามีการเลื่อนนัด ขอให้ติดต่อสอบถาม โรงพยาบาลอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงวันที่ใกล้ฉีดวัคซีนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากสัปดาห์นี้ กรมควบคุมโรคจะมีการส่งวัคซีนไปเพิ่มเติมตามที่กำหนด

“กลุ่มที่ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้ ถูกเลื่อนฉีดไปแล้วหรือโรงพยาบาลยังจัดการไม่ได้ ใกล้วันฉีดแล้วยังถูกเลื่อนอีก ก็สามารถมาฉีดที่บางซื่อได้ โดยขอให้โทรไปคอลเซนเตอร์หมอพร้อม ซึ่งมีเกือบ 200 คู่สาย จะมี SMS นัดหมายระบุวันและเวลาฉีด นำมาแสดงเพื่อรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ เริ่มฉีดตั้งแต่ 16 มิ.ย. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คาดว่าหมอพร้อมที่ถูกเลื่อนมีปัญหาจริงๆ น่าจะมีไม่เกินพันคน ซึ่งเตรียมวัคซีนเผื่อไว้ 2 พันโดสต่อวัน โดยคอลเซนเตอร์หมอพร้อมนัดมาชั่วโมงละ 200 คน ขอให้มาตามเวลานัดเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด”

Related Posts

Send this to a friend