PUBLIC HEALTH

สคช. ร่วมต่อลมหายใจผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เล็งเห็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบวิกฤตนี้ โดยเฉพาะในฐานะที่สถาบันฯ ทำงานกับคนในอาชีพ จึงได้มีแนวทางการช่วยเหลือด้วยการมอบอาหารบรรเทาท้องกระจายในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการผลิตอาหารแจกจ่ายจากฝีมือของผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี ซึ่งเป็นแนวทางสืบเนื่องจากโครงการ “เมืองแห่งมืออาชีพ: Street on tour in Bangkok”

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบข้าวอิ่มท้อง 1,000 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 1,000 ขวด เบื้องต้นให้กับชุมชน 306 เคหะทุ่งสองห้อง และชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา ย่านดอนเมือง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้คนในชุมชน ซึ่งพบว่าหลายคนมีทั้งที่ต้องหยุดงาน บางส่วนทำงานที่บ้าน จึงมีความยากลำบากในการออกไปข้างนอกบ้านเพื่อหาซื้ออาหารเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดและแพร่กระจายเชื้อ

นางสาววรชนาธิป ระบุว่า ไม่เพียงสถาบันฯ จะเห็นความสำคัญจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้ แต่ยังเป็นการร่วมด้วยช่วยคนในอาชีพที่ผ่านการประเมินว่าคนทำมีมาตรฐานตามหลักความสะอาด ปลอดภัย เป็นมืออาชีพกับ สคช. รวมทั้งองค์กรที่ทำงานร่วมกับ สคช. ในการผลิตอาหารสำหรับแจกจ่ายให้ชาวชุมชน แม้จะไม่มากแต่ได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย เบื้องต้นมีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน และเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอยู่ราว 1,000 ราย กระจายทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร สคช. จึงได้มีแนวทางกระจายบรรเทาความช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งไม่เพียงเป็นการร่วมด้วยช่วยกันต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยในช่วงวิกฤต แต่ผู้รับเองก็จะได้บริโภคอาหารที่มั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในยุคการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มาตรฐานความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นสำคัญ

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กที่ผ่านการประเมินกับ สคช. สามารถประสานขอข้อมูลรายละเอียดการติดต่อได้ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร 063-373-3926 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Related Posts

Send this to a friend