PUBLIC HEALTH

‘อนุทิน’ แจงแผนจัดหาวัคซีนโควิด-19 ชี้ ภาครัฐ เตรียมขึ้นทะเบียนวัคซีนจากจีนแล้ว วางเป้า ไทยมีโรงงานวัคซีนแห่งที่ 2

วันนี้ (10 ก.พ. 64) ที่กระทรวงสาธารณสุข ในงานแถลงข่าว “เดินหน้าศึกษาวิจัยทางคลินิกวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในมนุษย์ระยะที 1” ซึ่งเป็นงานศึกษาวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และพันธมิตรในต่างประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไม่ได้แทงม้าตัวเดียวอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้ สะท้อนว่า ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการผลิตวัคซีนในประเทศแน่นอน สำหรับทีมผู้ผลิตชุดนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และการสนับสนุนจากนานาชาติ เป็นการปรับใช้เทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก ในการผลิตวัคซีน พัฒนามาจากการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้พัฒนามาตั้งแต่กลางปี 2563 ผลการวิจัย พบว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี จากนี้ ภายในเดือนมีนาคม จะศึกษาวิจัย ในมนุษย์ ระยะที่ 1 และเมื่อมีการวิจัยทางคลินิกครบทั้ง 3 ระยะ จะได้ขึ้นทะเบียนกับ อย.หากไม่มีอุปสรรค จะเข้าสู่การผลิตในโรงงานขององค์การเภสัชกรรม กำลังการผลิต 25 ล้านโดส ต่อปี และไทย จะมีโรงงานผลิตวัคซีนแห่งที่ 2 หากสำเร็จตามเป้าประเทศไทย จะเป็นฐานผลิตวัคซีนระดับภูมิภาค ทั้งนี้ หลักการของไทยคือต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ในภาพรวม กระทรวงสาธารณสุข สามารถบรรลุ ข้อตกลงกับทีมผู้ผลิตในการจัดหาวัคซีนได้ตามเป้า 63 ล้านโดส เพื่อมาฉีดให้คนไทย และผู้ที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งวัคซีนที่จะได้รับมาจากการติดต่อจากทีมผู้ผลิตหลายทีม และได้คัดเลือกทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ จะได้วัคซีนจากจีน 2 แสนโดส ในเดือนมีนาคม 8 แสนโดส และเดือนเมษายน 1 ล้านโดส ซึ่งวัคซีนดังกล่าว ผ่านการขึ้นทะเบียนจากประเทศต้นทางแล้ว เอกสารกำลังทยอยมาให้ทางการไทยพิจารณา เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ ตามแผนจะพิจารณาได้ทัน วันที่วัคซีนเข้ามาในไทย อย่างไรก็ตาม การบริการวัคซีน ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ หลังจากได้รับวัคซีนจากจีน จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการให้บริการ และภายในเดือนมิถุนายน 2564 เราจะได้วัคซีนล็อตใหญ่ จากการผลิตในประเทศ จะเห็นว่า การให้บริการวัคซีนของไทย เราคำนึงถึงเรื่องความต่อเนื่องด้วย ขอย้ำว่าเรื่องวัคซีนโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุข คิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานวิชาการ ไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน

ขอย้ำว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือ หน้ากากอนามัย เพราะวิธีการนี้ พิสูจน์มาแล้วแน่นอนว่า ป้องกันโรคได้จริง ขอให้ปฏิบัติต่อไป แม้จะได้วัคซีนแล้วก็ตาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทคโนโลยีการใช้ไข่ไก่ฟักเพื่อผลิตวัคซีนโควิด -19 ตามข่าว เป็นเทคโนโลยีทีใช้กันมายาวนาน และยังเป็นเทคโนโลยีหลักที่ได้รับความนิยมในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าปริมาณวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ทั่วโลกในปี 2019 จำนวนกว่า 1.48 พันล้านโด๊ส กว่า 80 เปอร์เซ็นต์เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยีการใช้ไข่ไก่ฟัก วัคซีนที่ผลิตได้มีความปลอดภัยสูง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีเช่นเดียวกับการผลิตด้วยเทคโนโลยีอื่น และเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก อีกทั้งต้นทุนการผลิตต่ำและมีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก และยังพบว่ามีบริษัทอื่นในต่างประเทศใช้เทคโนโลยีนี้สำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกัน

Related Posts

Send this to a friend