PUBLIC HEALTH

นายกฯ เปิดหน่วยคัดกรอง รพ.สนามครบวงจร โครงการลมหายใจเดียวกัน

วันนี้ (9 ก.ย. 64) เมื่อเวลา 15.30 น. ณ โรงพยาบาลปิยะเวท เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามสําหรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีแดง (ICU) ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End)  โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และพันธมิตรทางการแพทย์ ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกฯ และโรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการแบบครบวงจร โดยมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือประชาชน รองรับจำนวนผู้ป่วยที่ยังคงมีตัวเลขที่สูงขึ้นและแบ่งเบาภาระของภาครัฐ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณภาคเอกชน ที่ร่วมกันสนับสนุนการทำงานกับภาครัฐอย่างเต็มที่ให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด  เพราะคนไทยทุกคนมีหนึ่งลมหายใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งและกัน  มั่นใจว่า ด้วยศักยภาพและความสามัคคีของคนไทย จะทำให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ และยังหวังว่าจะโรงพยาบาลสนามครบวงจรแบบนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ระบบสาธารณสุขของไทยยังได้รับนิยมจากชาวต่างชาติ และยังติดอันดับ 6 ของโลก สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของรัฐบาลที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา COVID-19 อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เร่งรัดการกระจายการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ซึ่งทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข “การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” Universal Prevention for COVID-19 และในอนาคตจะมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่อื่นๆ ต่างจังหวัดด้วย

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถิติรวมทั้งประเทศ มีตัวเลขสีแดง ต้องดูว่าตำบลไหน อำเภอไหน มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด  พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์กร ปกครอง ท้องถิ่น กทม. ที่ได้มีการติดตามควบคุมเฝ้าระวังแบบครบวงจร รัฐบาลพร้อมทำงานแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อให้สุขภาพและเศรษฐกิจเดินหน้าไปให้ได้มากที่สุด  จึงอยากชวนประชาชนทุกคนรวมกันพลิกโฉมประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 พร้อมรองรับการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีอยู่

รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ยืนยันรัฐบาลไม่มีการปกปิดความจริงแต่อย่างใด ขอความร่วมมือทุกคนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ในการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อจะได้ปฏิบัติตนตัวเองได้อย่างถูกต้อง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลสนาม ICU โครงการลมหายใจเดียวกัน พร้อมเยี่ยมชมความพร้อมภายในโรงพยาบาลอีกด้วย 

Related Posts

Send this to a friend