PUBLIC HEALTH

โฆษกรัฐบาลฯ เผย ครม.พิจารณาเห็นชอบจัดทำความตกลงกับอเมริการับมอบวัคซีน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดทำความตกลงกับสหรัฐอเมริกา เพื่อรับมอบความช่วยเหลือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐฯ บริจาคให้กับประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย

การมอบวัคซีนของสหรัฐฯ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ที่มีมาอย่างใกล้ชิดยาวนาน ตั้งแต่ช่วงเริ่มของการแพร่ระบาดของโรค สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ในการสนับสนุนไทยให้รับมือกับการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ในส่วนของวัคซีนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเร่งประสานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อดำเนินการขนส่งวัคซีนมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการเพื่อบริหารจัดการการจัดสรรวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยต่อไป

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า รัฐบาลไทยขอขอบคุณความช่วยเหลือและความร่วมมือที่สหรัฐฯ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย มีให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลพร้อมและตั้งมั่นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาสถานการณ์ในประเทศให้ดีขึ้น

Related Posts

Send this to a friend