PUBLIC HEALTH

“กรุงเทพคริสเตียน” พบนักเรียนติดโควิดเกือบ 700 ราย ครูอีกกว่า 70 ราย

วันนี้ (7 ก.ค. 65) เว็บไซต์ BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เผยแพร่หนังสือประกาศ ลงนามโดย นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ และผู้จัดการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2565” ความว่า

ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ที่โรงเรียนเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียน ยังปรากฏจำนวนนักเรียนและบุคลากรติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีนักเรียนติดเชื้อไปแล้วจำนวน 688 ราย และบุคลากรในโรงเรียนติดเชื้อไปแล้วจำนวน 70 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565)

แม้ทางโรงเรียนได้มีมาตรการปิดห้องเรียนเป็นเวลา 5 วัน สำหรับห้องเรียนที่มีนักเรียนติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังพบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่น่ากังวลถึงผลกระทบต่อการเรียนการสอน เนื่องจากมีนักเรียนและบุคลากรจำนวนหนึ่งต้องพักรักษาตัวที่บ้าน ดังนั้น ทางโรงเรียน จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ในช่วงวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

  1. วันจันทร์ที่ 11 ถึง วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร รวม 2 วันทำการ
  2. วันพุธที่ 13 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 หยุดพิเศษตามประกาศของทางรัฐบาล
  3. วันจันทร์ที่ 18 ถึง วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้นทุกหลักสูตร รวม 2 วันทำการ เพื่อเป็นช่วงสังเกตอาการหลังจากช่วงวันหยุด พิเศษ และจะเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันหยุดพิเศษดังกล่าว จะเป็นเวลาที่นักเรียนได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัว และอาจมีการวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนหลังจากช่วงวันหยุดพิเศษ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการพิจารณาทบทวนยกเลิกแผนการเดินทาง หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอความร่วมมือในการป้องกันตนเองของนักเรียนและท่านผู้ปกครองอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนหลังจากช่วงวันหยุดพิเศษ ส่วนทางโรงเรียน ได้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยจัดให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในทุกห้องเรียนทุกวัน รวมไปถึงการลดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่มีการรวมกลุ่ม และกวดขันให้ทุกคน เข้มงวดต่อมาตรการป้องกันและควบคุมดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ครูทุกคนจะกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง สำหรับการส่งผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK นั้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ดังนี้
1.งดส่งผลตรวจในวันอาทิตย์ที่ 10 และ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
2.ให้ส่งผลตรวจ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 18:00 น.และครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอพระเจ้าประทานสุขภาพที่ดีแก่ทุกท่าน

Related Posts

Send this to a friend