POLITICS

สภา กทม.ผ่านงบประมาณปี 2566 แล้ว คาดประกาศใช้ 18 ส.ค.นี้ ขอบคุณผู้ว่าฯ ติดตามการประชุม

วันนี้ (7 ก.ค. 65) เวลา 16:00 น. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองสามวา ในฐานะโฆษกสภากทม. เปิดเผยว่า วันนี้ถือว่าจบการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 ตลอดการประชุมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ รวมระยะเวลาการอภิปรายกว่า 14 ชั่วโมง

ซึ่งตลอดการประชุมได้การตอบรับจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และทีมบริหาร ที่ให้ความสนใจรับฟังติดตามปัญหาเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอย เพื่อจะดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ รวมถึงชี้แจงเรื่องงบประมาณในสำนักเขตทั้ง 50 เขต สำนักงานต่างๆ ของ กทม. รวมถึงงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ด้วย

นอกจากนี้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 36 คน ได้อภิปรายการตั้งงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย การศึกษา น้ำท่วมขัง การจัดเก็บภาษี การติดตั้งกล้อง CCTV การปรับปรุงคุณภาพถนน โดย ส.ก. ทุกคนได้อภิปรายภายใต้ความระมัดระวังและความรอบคอบ โดยคำนึงข้อจำกัดการไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองสมาชิก จึงเน้นการอภิปรายตามหลักข้อเท็จจริง มีหลักฐานประกอบ ซึ่งทางผู้ว่าฯ กทม. ได้ตอบประเด็นข้อซักถาม และสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

จนเวลา 15.30 น. สภากทม. ได้ลงมติเห็นชอบรับหลักการ ตามวาระที่ 1 ร่างข้อบัญญัตติกทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยมติเห็นชอบ 46 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัตติดังกล่าว จำนวน 62 ราย แบ่งเป็นฝ่ายสภากทม. 47 ราย และฝ่ายบริหาร 15 ราย กำหนดการพิจารณาแปรญัตติภายใน 15 วัน และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภากทม. ให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศใช้ข้อบัญญัติในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพื่อทันให้หน่วยงานนำไปใช้ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ นางสาวนฤนันท์มนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานคร ยังระบุว่า สภากทม. ทำงานแบบไม่มีฝ่ายค้าน หน้าที่หลักคือการติดตามตรวจสอบของฝ่ายบริหาร ทำงานด้านนิติบัญญัติ เสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร พิจารณางบประมาณ ทำงานร่วมกันมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครให้มากที่สุด

Related Posts

Send this to a friend