PUBLIC HEALTH

ช่วยร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ สั่งข้าวกล่อง ส่งต่อดูแลชุมชน

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงร้านอาหารที่ได้ผลการทบจากโควิด-19 สั่งข้าวกล่องจากร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ ส่งมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ รวมถึงแคมป์คนงานก่อสร้างที่ปิด เริ่มใน 11 เขตทั่วกรุงเทพฯ เพื่อกระจายรายได้และส่งต่อกำลังใจสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยสิงห์อาสาจะเคลื่อนขบวนปรุงสุข-ปันอิ่ม เริ่มจากกรุงเทพฯ ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงมีร้านอาหารขนาดเล็ก และสตรีทฟู้ดจำนวนมากต้องขาดรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่นั่งทานในร้าน มุ่งเน้นแจกจ่ายสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและแคมป์ที่พักอาศัยของแรงงานก่อสร้างอีก 409 แห่ง ที่ถูกจำกัดพื้นที่ไม่ให้เคลื่อนย้าย ป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

สิงห์อาสาจะกระจายซื้อข้าวกล่องพร้อมรับประทานจากร้านอาหารต่างๆ อาทิ ร้านอี่โภชนา, ร้านข้าวมันไก่ เจงกีสข่าน, ร้านอนงค์, ร้านครัวไทย, ร้านไข่บ่อนไก่, ร้านเฮียศิริศักดิ์ ฯลฯ รวมกว่า 30 ร้าน เน้นปรุงเมนูหลักของร้านเพื่อช่วยระบายวัตถุดิบ โดยแจกคู่น้ำดื่มสิงห์ สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่อง 11 เขต อาทิ ปทุมวัน, ดอนเมือง, คลองสาน, ดินแดง, บางแค ฯลฯ ภายในระยะเวลา 10 วัน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก โดยหลังจากนี้สิงห์อาสาจะเคลื่อนขบวนปรุงสุข-ปันอิ่มไปสู่พื้นที่อื่นๆ เพื่ออยู่เคียงข้างและเติมเต็มกำลังใจให้คนไทยมีพลังเดินหน้าฝ่าวิกฤติโควิด-19 ต่อไป

โดยนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 2 ไตรมาสแรก บริษัท บุญรอดฯ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ กว่า 9 แสนลิตร รวมทั้งอาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารปรุงสุก ตลอดจนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter), เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ป้องกันหลายรายการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งมอบสิ่งจำเป็นดังกล่าวข้างต้นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการประชาชนไปแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งส่งมอบสิ่งจำเป็นทั้งอาหารและน้ำดื่มให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และยังได้มีการระดมทีมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 10 โรงงานหลักของเครือฯ ช่วยกันจัดทำแปลงเกษตรน้ำใจสร้างฐานทรัพยากรอาหารให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เป็นแรงงานคืนถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

Related Posts

Send this to a friend