PUBLIC HEALTH

ตรวจโควิดเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูงตลาดสดห้วยขวาง 600 คน เน้นคนไทย แรงงานต่างด้าวลงทะเบียนรอตรวจวันที่ 8 พ.ค.

ตลอดทั้งวันนี้ (6 พ.ค. 64) ที่บริเวณ ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สำนักงาน​เขตดินแดง ร่วม​กับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตดินแดง และการเคหะแห่งชาติ ร่วมอำนวยคความสะดวกจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 จากโรงพยาบาล​เกษม​ราษฎร ที่จัดให้มีการตรวจเชิงรุก สำหรับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในพื้นที่ของตลาดสดห้วยขวางจำนวน 600 คน หลังจากพบผู้ติดเชื้อและทำการปิดตลาดมาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่าในเบื้องต้นจะตรวจผู้ค้า และผู้ประกอบการที่เป็นชาวไทยก่อน ส่วนลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ จะให้ลงทะเบียนไว้ก่อน และรอตรวจในวันเสาร์ที่ 8 พ.ค. โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนลูกจ้างแรงงานข้ามชาติว่ามีจำนวนเท่าไร

ส่วนพื้นที่บริเวณตลาดเมื่อวานนี้ได้มีการทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากปิดตลาดครบ 7 วัน คือวันที่ 3-9 พ.ค. ในวันที่ 10 พ.ค. ก็จะกลับมาเปิดตามปกติ โดยจะมีการกำหนดให้มีทางเข้า-ออก 2 ทาง และ มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่จะเข้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดในการคัดกรองมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้หากตรวจพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกก็จะพิจารณาปิดตลาดเพิ่ม

ขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดสดห้วยขวาง มีพนักงานรักษาความปลอดภัยของตลาดมาคอยตรวจตราไม่ให้มีผู้ใดผ่านเข้ามาในพื้นที่ของตลาด และเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ได้นำเชือกมากั้นพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเพื่อปิดไม่ให้สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend