PUBLIC HEALTH

แพทย์ยืนยันมีหลักฐานทางวิชาการรองรับวัคซีนไขว้

นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นำผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงหลังฝ่ายค้านอภิปรายกรณีการฉีดวัคซีนไขว้

นพ.โอภาส กล่าวว่า ตามหลักการแล้วโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรารู้จักสายพันธุ์เดลต้าเพียง 3-4 เดือน ที่สำคัญวัคซีนที่เราใช้กันอยู่ มีข้อมูลยังไม่ถึงปี ดังนั้น ความรู้ และสถานการณ์เปลี่ยนตลอดเวลา การบริหารจัดการก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของประชาชน อย่างไรก็ตาม ปกติเราฉีดวัคซีนตามแต่ละบริษัทผู้ผลิต แต่เดลต้าทำให้ทุกวัคซีนประสิทธิภาพลดลงหมด  แต่ยังลดอาการป่วยหนัก และเสียชีวิต

“สิ่งที่เราต้องการ คือ ทำให้วัคซีนที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่มาของการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย ว่า ภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงกว่าปกติและสามารถฉีดในเวลาสั้นลง”

นพ.โอภาส กล่าวว่า กลไกการพิจารณาสูตรวัคซีนต่าง ๆ สธ.ไม่ได้คิดโดยลำพัง แต่มีคณะกรรมการ มีคณะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อ ด้านวัคซีน ด้านระบาดวิทยา และอื่น ๆ ร่วมประชุมหาข้อสรุป เพื่อปรับการใช้วัคซีนโดยอ้างอิงหลักฐานวิชาการจากข้อมูลที่เรามีและข้อมูลจากทั่วโลก วัคซีนสูตรไขว้ ก็มีคณะกรรมการวิชาการใน พ.ร.บ.โรคติดต่อ พิจารณาเห็นชอบให้นำสูตรนี้มาใช้เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 โดยนำข้อมูลจากกรมวิทย์ฯ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไบโอเทค และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเห็นได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งต่างกัน แต่ได้ข้อสรุปตรงกันว่า สูตรไขว้มีประโยชน์ในการมาใช้ และนำเข้าสู่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยเห็นชอบให้นำมาใช้ในวันที่ 12 ก.ค. 64 ยืนยันว่า ผ่านความเห็นของคณะกรรมการวิชาการอย่างรอบคอบก่อนนำมาฉีดให้ประชาชน

“ยืนยันว่าในปีนี้เราน่าจะมีวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส และยืนยันเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าเราจะฉีดวัคซีนตามแผน และเป้าหมายด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ขอให้ทุกคนมั่นใจในทีมงานของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศไทย” นพ.โอภาส กล่าว พร้อมย้ำว่า วัคซีนทุกตัวที่ใช้ในไทย ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรองการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ดังนั้นจะมีความปลอดภัยสูง โดยเราฉีดสะสมแล้วกว่า 32 ล้านโดส และไม่มีรายใดที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าเสียชีวิตจากวัคซีน

“การตั้งคำถามว่าสูตรไขว้ปลอดภัยหรือไม่ ยืนยันว่าปลอดภัย และฉีดให้คนไทยแล้วกว่า 1.5 ล้านคน ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามีความปลอดภัย เรา สธ. จะดูแลให้ดีที่สุด” นพ.โอภาส กล่าว

ด้าน นพ.ศุภกิจ กล่าวว่าตามที่มีการกล่าวถึงว่าการไขว้สูตรวัคซีนด้วยซิโนแวค และแอสตร้าฯ ไม่ได้ตีพิมพ์วิจัยในวารสารวิชาการ ขอเรียนว่ากรมวิทย์ฯ กำลังส่งตีพิมพ์ แต่งานวิจัยระดับโลกหลังจากที่ได้ผลวิจัยแล้ว กว่าจะส่งให้วารสารตีพิมพ์ จะต้องใช้เวลานาน

“สถานการณ์เช่นนี้ หากใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารรอให้ตีพิมพ์ก่อนจึงมาบริหารจัดการ ถือว่าโง่มาก” นพ.ศุภกิจ กล่าว

พร้อมกันนี้ นพงศุภกิจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้ รพ.ศิริราช ร่วมกับกรมวิทย์ฯ ได้ทำงานวิจัยออกมา และอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกเช่นกัน และยืนยันว่า การฉีดวัคซีนไขว้มีความปลอดภัย เนื่องจากมีข้อมูลการฉีดซิโนแวคเป็นเข็มที่ 1 แล้วฉีดแอสตร้าฯ เป็นเข็ม 2 จำนวนหลายพันคน พบว่า ภูมิคุ้มกันขึ้นสูง และไม่มีผลข้างเคียง ขออย่าพูดให้ประชาชนเกิดความสับสน

Related Posts

Send this to a friend