PUBLIC HEALTH

สโลวีเนีย ห้ามจัดฉลองปีใหม่กลางแจ้งเป็นปีที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดี (23 ธ.ค.) รัฐบาลของสโลวีเนียตัดสินใจสั่งห้ามจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในพื้นที่กลางแจ้งติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ฉลองในร้านต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบใน 12 ชั่วโมงก่อนหน้า

นอกจากนี้ สโลวีเนียยังได้ลดระยะเวลาการใช้งานผลการทดสอบโรคโควิด-19 จาก 72 ชั่วโมง เหลือ 48 ชั่วโมง โดยประชาชนที่ต้องการเข้าสู่หน่วยงานสาธารณะจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว หรือเพิ่งหายจากโรคโควิด-19 หรือมีผลการทดสอบโรคโควิด-19 เป็นลบเท่านั้น

ส่วนการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ส่วนบุคคลนั้น สโลวีเนียกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากต่างครัวเรือนกันได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครัวเรือนเท่านั้น พร้อมแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนเข้ารับการทดสอบโรคโควิด-19 ก่อนพบปะกัน

สโลวีเนียได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันมีผู้ฉีดวัคซีนครบโดสเพียงร้อยละ 56.1 จากประชากรทั้งหมด 2.1 ล้านคน

เมื่อวันพุธ (22 ธ.ค.) สโลวีเนียตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่ม 1,124 ราย ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1,255 ราย โดยสโลวีเนียพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอมิครอนรายแรกของประเทศเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.

ที่มา/ ภาพ: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend