PUBLIC HEALTH

สธ. ขอผู้ติดเชื้อโควิด รับผิดชอบต่อสังคม แยกกักตัวอย่างน้อย 10 วัน

หลังพบหลายรายใช้ชีวิตตามปกติ ก่อนพ้นระยะกักตัว

วันนี้ (15 ก.ค. 65) นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้น ว่า สิ่งสำคัญคือ ทุกคนต้องช่วยกันเข้มงวดมาตรการป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่และรับเชื้อ จึงขอความร่วมมือผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้ว ทั้งที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และที่แยกกักตนเองที่บ้าน หรือ “เจอ แจก จบ” ที่ได้รับยากลับมารับประทานที่บ้าน หรือโทรศัพท์เข้าระบบ เพื่อให้จัดส่งยามาที่บ้าน หรือผู้ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วให้กลับมาบ้าน ก่อนครบ 10 วัน

ขอย้ำว่า ให้กักตัวเองอย่างน้อย 10 วัน หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน เช่น การเดินทางไปโรงพยาบาล ให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดจนครบ 10 วัน นับจากวันที่เริ่มมีอาการ โดยขณะนี้พบว่า ผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง ไม่ได้กักตัวจนครบตามกำหนด ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อ ส่งผลให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง และยังเสี่ยงแพร่เชื้อไปยังกลุ่มเสี่ยง

สำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว กรณีผู้ป่วยโควิดที่แพทย์พิจารณาให้กลับไปกักตัวที่บ้าน มีดังนี้

1.งดออกจากบ้านไปยังชุมชนทุกกรณี ยกเว้นการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยการนัดหมายและการจัดการโดยโรงพยาบาล
2.ให้แยกห้องนอนจากผู้อื่น ถ้าไม่มีห้องนอนแยก ให้นอนห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2-3 เมตร และต้องเป็นห้องที่เปิดให้อากาศระบายได้ดี ผู้ติดเชื้อนอนอยู่ด้านใต้ลม จนพ้นระยะการแยกกักตัว
3.ควรแยกใช้ห้องน้ำ หากแยกไม่ได้ให้เช็ดพื้นผิวที่มีการสัมผัสด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อหลังการใช้ทุกครั้ง
4.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง
5.สวมหน้ากากเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
6.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% บ่อยๆ ตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังขับถ่าย
7.ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
8.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะไม่เกิน 2 เมตร การพบปะกันให้สวมหน้ากากตลอดเวลา
9.ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่สุก สะอาด และมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ
10.หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่หรืออาการเดิมมากขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้ติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางให้สวมหน้ากากระหว่างเดินทางตลอดเวลา และ
11.หลังจากครบกำหนดกักตัวสามารถประกอบกิจกรรมทางสังคม และทำงานได้ตามปกติ โดยยังคงมาตรการป้องกันตนเอง

Related Posts

Send this to a friend