PUBLIC HEALTH

กรมการขนส่งทางบก เข้มเปิดเทอมวันแรก รถนักเรียน-รถโดยสารทั่วประเทศ ตามมาตรการควบคุม COVID-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

โดยในวันนี้ (1 ก.ค. 63) สำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น ชุมพร พิษณุโลก ลำพูน พะเยา อุทัยธานี มุกดาหาร นครนายก ปราจีนบุรี นครพนม ศรีสะเกษ ขอนแก่น สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา เชียงใหม่ ลำปาง หนองคาย อุตรดิตถ์ ระยอง ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี สุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา แพร่ เชียงราย บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ชัยนาท นครศรีธรรมราช ระนอง นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา เลย ตาก ตราด และจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID – 19) สำหรับรถรับส่งนักเรียน ในวันเปิดเทอมวันแรก ประกอบด้วย ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคนก่อนขึ้นรถ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ภายในรถ ให้พนักงานขับรถ ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียน สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง จัดให้มีการบันทึกรายชื่อนักเรียนนักเรียนทุกคัน/ทุกรอบ ทำความสะอาด รถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังให้บริการในแต่ละรอบ

ด้านการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้นำแพลตฟอร์มไทยชนะมาช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคด้วย โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ในส่วนของ การเปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง มีการปรับรูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

– จองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

– ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน

– ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่

– ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น รวมถึงห้องอบรมและห้องทดสอบภาคทฤษฎี และภายในรถที่ใช้ในการทดสอบขับรถด้วย

– จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ

– การขอรับใบอนุญาตขับรถ มีการปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing

– ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

Related Posts

Send this to a friend