KNOWLEDGE

กองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดกิจกรรมผลิตสื่อระดับกลาง หวังพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ  

กองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดกิจกรรม ผลิตสื่อระดับกลาง ‘WISE CREATORs’ หวังเป็นกลไกสำคัญช่วยพัฒนา ‘สื่อสร้างสรรค์-สร้างพลังบวก-ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ’  

วันนี้ (28 พ.ค. 66) หลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อระดับกลางให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้พัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น สร้างผลกระทบเชิงบวกในทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมเวลา 33 ชั่วโมง ทั้งแบบออนไซต์ 4 วัน และ ออนไลน์ 3 วัน ซึ่งได้จัดพิธีปิดหลักสูตร พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อระดับกลางที่ต่างสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกว่า 40 คน ที่ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อฯ เน้นให้คนทำสื่อมีความรอบรู้ระดับกว้างและลึก โดยเน้นความรู้ทั้งที่เป็นนามธรรม แนวคิด หลักการ มุมมองดังนั้น หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มได้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพราะมีการทดลองให้ปฏิบัติจริง ทำเวิร์กช้อป ศึกษาดูงานของหน่วยงานสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมแต่ละคนในหลักสูตรเฉพาะทาง

อีกทั้งในระดับต้นได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในปีนี้ ทาง มศว เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาระดับกลาง นำหลักสูตรที่คิดขึ้นมาทดลองใช้ มีการประเมินฟีดแบ็กจากผู้เข้าอบรม ดังนั้น ต่อจากนี้จะมีหลักสูตรระดับสูงแน่นอน ที่จะทำการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้ามาอบรม เพราะคนที่ผลิตสื่อมีหลายระดับ ถ้านำหลักสูตรเดียวไปใช้ทุกระดับ อาจมีคนตามไม่ทัน หรือบางคนรู้หมดแล้ว ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เพราะฉะนั้น กองทุนพัฒนาสื่อฯ จึงมีความต้องการเปิดพื้นที่ให้โอกาสสำหรับคนหน้าใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

“หลังจากจบการอบรมนี้ไปแล้ว เราจะเชิญชวนผู้ที่เข้าอบรมกับเราให้เป็นผู้ขอทุน เรามีหลักสูตรติวสำหรับการเขียนโครงการด้วย ถ้ามาอบรมอย่างตั้งใจและมุ่งมั่น อยากเป็นคนสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ผมเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ มีหลายโครงการ เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสร้างสรรค์ผลงานและส่งประกวด ปีหนึ่งๆ มี 3-4 โปรเจค คนที่ผ่านเข้ามาแต่ละโครงการ เรายังมีโครงการต่อยอด เช่น โครงการ 1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า มีการนำผลงานมาผลิตเป็นหนังสั้นด้วย ฉะนั้นคนที่เข้าอบรมหลักสูตรขอให้มั่นใจว่ากองทุนจะสร้างพื้นที่และโอกาสให้คุณ ถ้าคุณเป็นช้างเผือกเราจะฉายสปอร์ตไลค์ให้คุณไปถึงสิ่งที่คุณฝัน” ดร.ธนกรกล่าว

น.ส.นิจจารีย์ อร่ามรุ่ง ผู้ช่วย ผจก.บ.แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.100) หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวต่อว่า ตนเองเป็นหนึ่งในคนทำงานสื่อแห่งหนึ่ง แน่นอนว่าเรามีผู้ฟังที่ติดตามเรามากพอสมควร ที่สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ เพราะต้องการเข้ามาอัพเดทเรื่องเนื้อหาการทำคอนเทนต์ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่อัพเดทเทคโนโลยีในการทำสื่อ ซึ่งก็อยู่ในขอบเขตการทำงานของตนเองด้วย ที่เราเองก็ควรตระหนักในการสร้างสรรค์สื่อดีๆ ในช่องทางสื่อ ขณะเดียวกัน ส่วนตัวมีความสนใจที่จะขอรับทุนของกองทุนพัฒนาสื่อฯ มาช่วยสนับสนุนในแง่การสร้างสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งก็ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และข้อมูลดีๆให้กับเด็กเยาวชนในสังคม

“หลักสูตรนี้มีเนื้อหาอบรมที่ดีมาก ทันสมัย วิทยากรก็ดีให้องค์ความรู้ที่ช่วยให้เราสามารถนำไปต่อยอดทำคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการเรียน การทำเวิร์กช้อป ที่เราได้นำไปใช้จริงๆ ไม่ใช่แค่ตัวเอง แต่ยังรวมถึงส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรา เช่น กราฟฟิค การตัดต่อ ตนมองว่า หลักสูตรนี้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะการทำสื่อเชิงสร้างสรรค์ คนทำสื่อต้องคิดอะไรให้มากขึ้นก่อนจะปล่อยเนื้อหาออกไป อย่าฟีดแต่ให้ข่าวดูเยอะๆ ควรมีเวลาในกลั่นกรองพิถีพิถันก่อนจะปล่อยข่าวออกไปควรเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ” คุณนิจจารีย์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend