KNOWLEDGE

คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ฯ มอบทุนการศึกษาเด็กยากไร้ จ.ฉะเชิงเทรา ต่อเนื่องปีที่ 3

คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ภายใต้การดำเนินโครงการและประสานงาน โดยมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยากจน 160 คน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

มร.มาร์ติน เพอร์คินส์ กรรมการบริหาร บริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด เปิดเผยว่า “คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการศึกษา ให้นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 คน จาก 9 โรงเรียน และนักเรียน ระดับอาชีวศึกษาจำนวน 80 คน จากวิทยาลัย 7 แห่ง ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในนามคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในการประสานงาน และดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ให้เยาวชนไทยที่ยากจนเหล่านี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษา ที่ทุกคนได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นี้ จะช่วยส่งเสริมโอกาสให้เด็กๆ ได้เดินตามความฝัน เพื่อให้มีอนาคตที่ดี ผมขอฝากย้ำให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนโอกาสของตนเองได้กว้างไกลมากขึ้นต่อไป”

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดเผยว่า “มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มุ่งมั่นดำเนินงานมอบโอกาส ทางการศึกษาให้เยาวชนไทยที่ยากไร้ รวมทั้งร่วมกับองค์กรต่างๆ ทำโครงการและกิจกรรมซีเอสอาร์ ในโรงเรียนและชุมชน มูลนิธิยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำงานร่วมกับคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่ยากไร้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และมูลนิธิต่างมีปรัชญาการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือการมีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียน ที่ยากไร้ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อช่วยให้พวกเขาได้มีอนาคตที่ดีขึ้น และสามารถหลุดพ้น จากวังวนความยากไร้ ของครอบครัวที่ประสบอยู่ได้”

ขณะที่ นายสุทธิภัทร ลักขษร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “ขอขอบคุณคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่สนับสนุนทุนการศึกษา ให้พวกเราครับ ทุนการศึกษาที่พวกเราได้รับ มีประโยชน์อย่างมาก รวมถึงตัวผมเองด้วย ซึ่งได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นอกจากการตั้งใจเรียนในวิทยาลัย ซึ่งผมให้ความสำคัญ เป็นอันดับแรกแล้ว ในช่วงเวลาว่างผมก็ทำงานเป็นนักร้อง เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ และเก็บออมเงินรายได้ บางส่วนไว้เป็นทุนการศึกษาของตัวเองด้วย ซึ่งผลการเรียนเทอม 1 ที่ผ่านมา ผมได้เกรดเฉลี่ย 3.76 และสำหรับปีหน้าผมตั้งใจอยากเรียนต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขายานยนต์ไฟฟ้าครับ”

ด้าน เด็กหญิงอาทิติยา ทองปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เชต 2 กล่าวว่า “หนูขอขอบคุณคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่มอบทุนการศึกษาให้หนูมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หนูใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับ เพื่อการเรียนค่ะ และหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนูตั้งใจสอบเข้าเรียนต่อสายอาชีพสาขาโลจิสติกส์ค่ะ”

สำหรับ บริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งขึ้นที่ฮ่องกงในปี พ.ศ.2562 และเป็นส่วนหนึ่ง ของคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ทั่วโลก ที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2548 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือด้านภัยพิบัติสึนามิ ในภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้ร่วมกับ เอ็นจีโอในประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และ บริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม และโครงการเกี่ยวกับการศึกษา น้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัย และการบรรเทาฉุกเฉิน

Related Posts

Send this to a friend