KNOWLEDGE

กองทุนสื่อเปิดโอกาสเยาวชนขอทุนสร้างสรรค์สื่อ งบรวม 40 ล้านบาท

ผู้จัดการกองทุนฯ ย้ำ เรื่องสื่อประมาทไม่ได้ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ มีโอกาสเกิดและทำฝันเป็นจริง ประสบความสำเร็จได้ เพราะเรื่องสำคัญไม่ใช่ที่งบประมาณที่ใช้ แต่คือเนื้อหา และความน่าสนใจในการนำเสนอ แนะเทคนิคการเขียนโครงการ ให้เน้นที่การตอบคำถามง่ายๆ ว่าทำอะไร เพื่ออะไร อย่างไร และใช้งบประมาณเท่าไหร่ หากไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ปรึกษากองทุนฯ ได้ทุกช่องทาง

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดให้ทุนสนับสนุนเด็กและเยาวชนผลิตสร้างสรรค์สื่อ ประจำปี 2564 งบประมาณรวม 40 ล้านบาท เปลี่ยนไอเดีย สู่ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งแรกที่เปิดโอกาสเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง 13-25 ปี หรือสถานศึกษาและองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่มีไฟ มีฝัน อยากนำเสนอสื่อออกสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิปสารคดี ข่าว หนังสั้น ละครทีวี ละครเวที หนังตะลุง หุ่นกระบอก เกมโชว์ หนังสือ e-book สื่อการสอน รายการวิทยุ เพลง เว็บไซต์ infographic บอร์ดเกม mobile application โดยสามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์

“เราต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสนำเสนอผลงานที่ดีออกสู่สังคมและเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการฝึกฝนและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้นำสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาถ่ายทอดสู่สังคม ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส

กองทุนได้กำหนดแนวทางหรือลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุน ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน โดยกำหนดให้เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม โดยโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม

2. เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

3. เพื่อนำเสนอเรื่องราวในชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว หรือมุมมองใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนต่างวัย หรือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนพิการในการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม และต้องมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

สำหรับคำแนะนำในการทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน ผู้จัดการกองทุน ฝากถึงเยาวชนว่า “ก่อนลงมือเขียนโครงการขอให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า อยากทำอะไร ทำเพื่ออะไร ทำอย่างไร และใช้เงินเท่าไหร่ ไม่จำเป็นต้องเขียนยาว แค่สื่อสารให้ตรงจุด และให้เลือกทำเรื่องที่ถนัด และเป็นตัวตนของเราเอง จะดีที่สุด”

“จุดเด่นคือ กองทุน เป็นเจ้าของลิขสิทธิในผลงานร่วมกับเจ้าของโครงการ หากสามารถนำชิ้นงานไปต่อยอดและมีรายได้เข้ามาก็จะแบ่งครึ่ง ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการสร้างชิ้นงานมาก แต่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้เรื่องของสื่อ เงินไม่ใช่ตัวชี้ขาด content ความน่าสนใจ กิมมิค ต่างหากที่สำคัญ เรายังมองหาช้างเผือกที่จะมาสร้างสรรค์งาน ทุกคนมีโอกาสจะเกิดในโลกสื่อออนไลน์ และโลกของสื่อใหม่ ถ้าเรามีของ มันมีฝัน และมีโอกาสจะทำความฝันที่เป็นจริงได้ ขอเชิญชวนให้น้องๆ มาร่วมสร้างผลงานดีๆ มาทำความฝันให้เป็นจริงร่วมกัน” ดร.ธนกร กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ที่ http://www.thaimediafund.or.th/ หรือทางเฟซบุ๊ก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือโทรศัพท์สอบถาม ขอคำปรึกษาที่ 02-273-0116-9

Related Posts

Send this to a friend