KNOWLEDGE

โครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” โอกาสทางธุรกิจมูลค่ากว่า 3 แสนบาทสำหรับสตาร์ทอัพและนักวิจัยด้านสุขภาพ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup และนักวิจัย สมัครเข้าร่วม โครงการLife Sci. Level Up Challenge 2020” เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มบริษัท Startup และนักวิจัย ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่   ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพแบบเจาะลึกกับวิทยากรชื่อดังที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 30 ชั่วโมง และร่วมพิชิตโอกาสทางธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน นี้ โดย 20 ทีมที่ผ่านคัดเลือก จะเข้าร่วมอบรมระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์สำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจ การจัดการทางการเงิน การตลาดสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ ทักษะด้านการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทธุรกิจ ด้วยการเข้ารับการอบรมและการให้คำปรึกษาเฉพาะรายแบบ (Specific Development) รวมถึง การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสตาร์อัพด้วยกันเอง ตลอดจนแหล่งทุนต่าง ๆ  ซึ่งการพัฒนาศักยภาพแบบ Specific Development จะตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของแต่ละธุรกิจ จาก Mentor แบบใกล้ชิด และสุดท้ายทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 จะได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงพบปะผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนโอกาสในการขยายตลาด และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการได้รับคำปรึกษาระยะยาวจากทีเซลล์ (TCELS) นี่คือ โอกาสสำคัญทางธุรกิจที่ไม่ควรพลาดโอกาส

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัย หรือ ดำเนินงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ 1. กลุ่มเวชภัณฑ์ ยา ยาสมุนไพร การรักษาแนวใหม่ บริการด้านเซลล์ และยีน  2. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีการตรวจและวินิจฉัย เครื่องมืออัจฉริยะ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ 3. กลุ่มระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพ และ 4. กลุ่มเครื่องสำอาง อาหารเสริม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: LifeSciLevelup2020, Line@: LifeSciLevelup2020 ,Facebook: LifeSciLevelup2020, IG: LifeSciLevelup2020 โทรศัพท์  02 259 5511 และ 086 781 8818

Related Posts