KNOWLEDGE

จุฬาฯ ที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย 14 ปีติดต่อกัน QS World University Rankings 2023

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยอีกครั้ง เป็นการครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2009) และติดอันดับ 224 ของโลก

QS World University Rankings 2023 จัดโดย QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 1,422 แห่งจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 122 แห่ง โดยตัวชี้วัดในด้านสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต และสัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ จุฬาฯ ได้คะแนนในปีนี้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว

การจัดอันดับ QS World University Rankings 2023 พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้านที่มีการคำนวณค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) 40% การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) 10% สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (Faculty Student Ratio) 20% ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (Citation per Faculty) 20% สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio) 5% และสัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (International Students Ratio) 5%

Related Posts

Send this to a friend