HUMANITY

จนท.อุทยาน เตรียมเดินเท้าขึ้นบางกลอยเจรจาชาวบ้าน หาทางออกร่วมกัน

ผลการเจราจาระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ได้รับมอบหมายจากนายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ให้เดินเท้าขึ้นไปเจรจากับชาวบ้านบางกลอย ที่อพยพไปบริเวณบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน เพื่อให้กลับลงมาหาทางออกร่วมกัน

ซึ่งชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอในการเจรจา

 1. ต้องการเจรจช่วงเดือนเมษยาน ถึง พฤษภาคม
 2. ต้องการหนังสือยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ทุกอย่างต้องมีหนังสือรับรองจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา นายประยงค์ ดอกลำไย นายเกรียงไกร ชีช่วง นายสุรพงษ์ กองจันทึก โดยเสนอรายชื่อคนที่ชาวบ้านต้องการมาเจรจา จำนวน 14 คน ประกอบด้วย
  • นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ
  • นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.กระทรวงแรงงาน
  • นายธัญญา เนติกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ
  • นางกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ
  • นายสรุพงษ์ กองจันทึก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาพีมูฟ
  • นายเกรียงไกร ชีช่วง เครือข่ายกะเหรี่ยง
  • นายวุฒิ บุญเลิศ ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยง
  • นายพฤ โอ่โดเชา เครือข่ายกะเหรี่ยง
  • นางปรีดา คงแป้ง ว่าที่ กสม.
  • นายพชร คำชำนาญ พีมูฟ
  • นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  • นายมานพ ศรีภูวดล ส.ส.พรรคก้าวไกล
  • นางสุนี ไชยรส มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

Related Posts