HUMANITY

จนท.คัดแยก 266 คนไทยในเล้าก์ก่าย ตามกลไก NRM

เจ้าหน้าที่คัดแยก 266 คนไทยในเล้าก์ก่าย ตามกลไก NRM ที่ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก ยังไม่เปิดให้สื่อเข้าพื้นที่ หลังทั้งหมดถึงไทยแล้วเมื่อคืนนี้ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ

วันนี้ (20 พ.ย. 66) กลุ่มคนไทย 266 คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากพื้นที่เมืองเล้าก์ก่าย ประเทศเมียนมา หลังตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ได้รับการช่วยเหลือจากทางการเมียนมา ส่งตัวผ่านพรมแดนประเทศจีน จากนั้นกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งตัวจากประเทศจีนมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อคืนนี้ ด้วยการประสานงานของกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงศุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง อำนวยความสะดวกในด้านเส้นทางการบิน จนสามารถเดินทางมาถึงประเทศไทยเวลา 00:30 น. ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ได้อย่างปลอดภัย

โดยในวันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) เพื่อคัดกรอง คัดแยก ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับกลุ่มขบวนการนำพาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยกลุ่มสหวิชาชีพ ที่ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เขตหนอกจอก กทม. พร้อมจัดที่พักแยกชายหญิงภายในศูนย์ฯ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคัดกรองหลายวัน โดยขณะนี้ยังไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend