FEATURE

‘เห็ดแครง-จิ้งหรีด’ อาหารแห่งอนาคต โอกาสเกษตรกรไทยส่งออกเนเธอร์แลนด์-ยุโรป

‘เห็ดแครง-จิ้งหรีด’ อาหารแห่งอนาคต โอกาสเกษตรกรไทยส่งออก เนเธอร์แลนด์-ยุโรป กำลังสนใจทานพืชแทนเนื้อสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมสนับสนุนเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย

“อร่อยเหมือนทานเนื้อสัตว์เลย ไม่น่าเชื่อว่ามันคือ เห็ด ”  ชาวเนเธอร์แลนด์ บอกกับ The Reporters หลังได้ทาน แซนด์วิชเห็ดแครง หรือ Split gill mushroom ที่มีสาธิตและเปิดให้ชิมฟรีในกิจกรรม Street Food ที่ศาลาไทย Thailand Pavinlionในงานมหกรรมพืชสวนโลก Expo 2022 Floriade Almere ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

“เห็ดแครง” ที่ขึ้นอยู่ตามขอนไม้ในสวนยางพารา หรือตามสวนที่มีไม้ใหญ่ในประเทศไทย กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ จากกระแสทาน พืช ทดแทน เนื้อสัตว์ Plant based meat ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และยุโรป สำหรับคนรักสุขภาพ ซึ่งตรงกับแนวคิดของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปีนี้ ที่พูดถึงอาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food

ภายใน ศาลาไทย Thailand Pavinlion จึงจัดนิทรรศการผัก New selection for good health ที่นำเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่นต้มยำกุ้ง ที่มีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง ผักชีฝรั่ง ต้นผักชี และเห็ดฟาง รวมถึง เห็ดแครง และโปรตีนจากจิ้งหรีด ที่เป็นอาหารแห่งอนาคตด้วย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าการเกษตรของไทย ภายในศาลไทย เปิดเผยว่า แนวคิดหลักในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของเนเธอร์แลนด์ ปีนี้ พูดถึงการกลับสู่ธรรมชาติ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งตรงกับโมเดล  BCG ของไทย  ต่อจากนี้ไปทุกประเทศต้องเข้าสู่โมเดลนี้ การจัดแสดงสินค้าการเกษตรของไทย จึงเน้นไปที่ อาหารแห่งอนาคต

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“เป้าหมายไทยคือ ครัวโลก ปัจจุบันนี้ โลกต้องการอะไร สินค้าประเภทไหนที่สามารถผลิต จำหน่ายได้ราคา ไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงเป็นโอกาสที่ดี โดยเฉพาะขณะนี้โลกกำลังให้ความสนใจกับPlant based meat เช่นการใช้ เห็ดแครง เป็น พืชแทนเนื้อสัตว์ และ จิ้งหรีด มาเป็นโปรตีนทดแทน ไทยกำลังประชาสัมพันธุ์ จิ้งหรีด และพืชตระกูลแมลง ทำให้เป็นสินค้าหลากหลายขึ้น เราจะดำเนินการผลิตซึ่งทูตเกษตรฯ ทูตพาณิชย์ สถานทูตประเทศไทยทั่วโลก กำลังส่งเสริม เพราะมีอัตราการขยายตัวหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปี” 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่า พืชทดแทนเนื้อสัตว์ และ โปรตีนจากแมลง กำลัง เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กำลังส่งเสริมการแปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด อย่างจิ้งหรีด เป็นโปรตีน ไปทานกับข้าว ไทยจึงต้องพัฒนา ให้มีสินค้าส่งออกประเทศ

ขณะที่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ไทยเป็นประเทศเกษตกรรม ที่ผลิตพืชสวน พืชไร่ ผัก ผลไม้ เป็นอาหารของโลก เทรนด์โลกกำลังสนใจ Plant based meat เช่นเห็ดแครงสามารถแปรรูปเป็นเห็ดแครงอบแห้ง ส่งออกมาทำเป็น แซนด์วิช หรือแฮมเบอร์เกอร์ แทนเนื้อสัตว์เนื่องจากทางยุโรป กำลังนิยมทานมังสวิรัต เป็นทางเลือก ยุโรปจึงเป็นตลาดใหญ่ รวมถึงพืชสมุนไพร ที่นำมาเป็นส่วนประกอบของต้มยำกุ้ง  กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมสนับสนุน ทั้งแนะนำการแปรรูป เปิดเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ อย่างเช่นความสำเร็จจากการส่งเสริมการส่งออกกล้วยไม้ และไม้ประดับ จนสร้างมูลค่าให้กับเกษตกรที่มาเยี่ยมชมงานพืชสวนโลก ได้ร่วมทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

“พืชสวน พืชไร่ ผัก ผลไม้ ของไทย เป็นอาหารของโลก นอกจาก เห็ดแครงแล้ว ในเรื่อง แมลง โปรตีนจากแมลงเป็นที่สนใจ เป็นแมลงเศรษฐกิจ  ที่ยุโรปสนใจ เราจะแปรรูปตัวจิ้งหรีดให้เป็นโปรตีนผง เขานำไปผลิตเป็นผงในอาหาร เป็น Energy bar เป็นพลังงาน เช่นนักกีฬา เอ็กซ์ตรีม ก็บริโภคตัวแมลงแเหล่านี้ได้ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมให้คำแนะนำ” 

ด้าน นายชาตรี อรรจนานนท์ เอกอัครราชทูต ณ.กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยว่า อาหารแห่งอนาคต เช่น เห็ดแครง และ โปรตีนทางเลือก เป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการคนไทยควรให้ความสำคัญเพราะคนเริ่มดูแลรักษาสุขภาพ บางคนไม่บริโภคเนื้อสัตว์ การที่อาหารเหล่านี้ที่จะผลิตและจำหน่ายจึงเป็นโอกาสของเกษตรกรไทย  ซึ่งการทำโปรตีนจากแมลง กำลังได้รับความสนใจ หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ร่วมกับ ผู้ประกอบการไทย ร่วมมือกับสถานบันการศึกษา สถาบันการวิจัยในเนเธอร์แลนด์ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะได้มีโอกาสมาค้าขายในเนเธอร์แลนด์ และยุโรปได้มากขึ้น

Related Posts

Send this to a friend