EVENT

สัมมนาทางวิชาการ “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต”

ชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น สมาคมอัสสัมชัญ จับมือ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยฯ (CGA) จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต Future Scenario of Education” เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ 88 ปี ของ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม

ร่วมพูดคุยกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาระดับประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความเข้าใจทุกประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 นำโดย  ดร.ธะนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น อสช 20314 และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอัสสัมชนิกดีเด่น อสช 25125 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักสูตร iPSLE” โดย ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ และสามารถชมผ่าน Live สด บน Facebook สมาคมอัสสัมชัญ 

Related Posts

Send this to a friend