EVENT

สมาคมการตลาดฯ – สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย จัดงาน World Marketing Forum ครั้งที่ 3

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย จัดงาน World Marketing Forum ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 66 นำเสนอจักรวาลการตลาดยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้ทัน

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Marketing Association of Thailand) ตัวแทนประเทศไทย และสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation) ร่วมจัดงาน “World Marketing Forum ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก นำเสนอจักรวาลการตลาดยุคใหม่ “The New Marketingverse: Meta Mitri Meetang” พร้อมเปิดตัวหนังสือโลกการตลาดยุค 6.0 (Marketing 6.0) โดย ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) กล่าวว่า การตลาดแห่งอนาคตจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่เป็นการรวมตัวของเทคโนโลยี ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความจริง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สำหรับงานวันที่ 16 พฤศจิกายน ผู้เข้าร่วมจะพบกับบิดาแห่งการตลาด Philip Kotler พร้อมวิทยากรจาก 5 ทวีป มาเปิดโลก Marketing 6.0 ให้เห็นภาพกว้าง เข้าใจเชิงลึก ทันทุกประเด็นการตลาดยุคใหม่ หลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับหัวใจของมนุษยชาติ เข้าใจ ก้าวนำ ข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน จะเป็นวัน “Thailand Marketing Day 2023” เป็นการตีความ The New Marketingverse และ Marketing 6.0 ในบริบทของประเทศไทย เจาะลึกว่า Soft Power แบบของไทย จะพาให้ก้าวนำในโลกการตลาดยุคใหม่ได้อย่างไร โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวใยหัวข้อ “Unlocking Thailand’s Branding in the New Marketingverse” ปาฐกถาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก

Related Posts

Send this to a friend