EVENT

ครบรอบ 43 ปี รพ.พญาไท 1 รุกสร้างศูนย์สมองครบวงจรมาตรฐานโลก พร้อมขยายฐานลูกค้าต่างชาติ

โรงพยาบาลพญาไท 1 ประกาศวิสัยทัศน์ครบรอบ 43 ปี มุ่งสู่ความเป็น “โรงพยาบาลชั้นนำที่ผู้รับบริการให้ความไว้วางใจสูงที่สุด” เน้นนโยบายยกระดับคุณภาพการรักษาและการให้บริการที่เป็นเลิศ พร้อมเผยโฉม INTERNATIONAL ZONE ตั้งเป้ารองรับการให้บริการลูกค้าต่างประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทางโรงพยาบาลพญาไท1 ผุดโปรเจ็กต์สร้างศูนย์สมองและประสาทวิทยาครบวงจร ชูแนวคิดสู่การเป็น State of the Art of Neurology หรือศูนย์การรักษาโรคทางด้านสมองและประสาทวิทยาที่มีคุณภาพระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ตั้งเป้าพร้อมเปิดให้บริการภายใน 3 ปี

ดร.นพ. เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 1 เปิดเผยถึงนโยบายการดำเนินงาน ในปี 2562 ว่า โรงพยาบาลฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลฯ           ที่ผู้รับบริการให้ความไว้วางใจสูงที่สุด หรือ High Reliability Hospital ภายในปี 2564 โดยให้ความสำคัญกับศักยภาพด้านการเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพการรักษาที่ดี (Quality) การเป็นโรงพยาบาลที่มีความปลอดภัย (Safety) และการเป็นโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง (Efficiency) ผ่านแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารแบบ Strategic Business Unit ทำให้ศูนย์โรคเฉพาะทางหรือโรคที่มีความซับซ้อน สามารถบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบ Nurse Case Manager หรือพยาบาลผู้จัดการรายกรณี เพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการและการรักษาระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

ดร.นพ. เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท 1

นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบการดูแลคนไข้ผู้สูงอายุและจัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้กระบวนการรักษาที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งยังจัดตั้ง Acute stroke unit เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การทำ Mobile stroke unit ที่สามารถตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และให้การรักษาในรถฉุกเฉินได้ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ป่วย รวมถึงระบบการดูแลผู้ป่วย 24 Hours Stroke Fast Track ตลอดจนได้นำแนวทางการดูแลผู้ป่วย stroke ที่เป็นสากล (International guideline for acute stroke) มาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ดร.นพ. เกริกยศ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการพัฒนาพื้นที่ INTERNATIONAL ZONE ว่า มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาเพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการ การรักษาโรคกลุ่มที่มีความซับซ้อน และโรคเฉพาะทาง (Innovative Product) โดยใช้เวลาในการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร พื้นที่และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยรอบประมาณ 3 ปี ซึ่งในขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยในปี 2562-2563 โรงพยาบาลมีเป้าหมายในการรุกขยายฐานลูกค้าต่างชาติใหม่เพิ่มเติม ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสร้างรายได้ของโรงพยาบาลให้เติบโตขึ้น

ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง
Mobile stroke unit

สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ดร.นพ. เกริกยศ  กล่าวว่า โรงพยาบาลฯ ได้ทำการขยายพื้นที่ด้านหลังและด้านข้างโรงพยาบาลฯ เพื่อสร้างอาคารแห่งใหม่ ความสูง 17 ชั้น ให้เป็นศูนย์การรักษาด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยาครบวงจรที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยตั้งเป้าต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร Comprehensive Stroke Center สู่การเป็น State of the Art of Neurology หรือศูนย์การรักษาโรคทางด้านสมองและประสาทวิทยาที่มีคุณภาพระดับโลก ภายหลังยังมีศูนย์บริการกายภาพบำบัดทางระบบประสาทวิทยาที่ทันสมัยและหอผู้ป่วยที่จำลองความเป็นบ้าน เพื่อจำลองภาพสแกนแก่ผู้ป่วยทางระบบสมองและไขสันหลังเพื่อเตรียมตัวกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า

โรงพยาบาลพญาไท 1 ประสบความสำเร็จในการเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรับรอง Comprehensive Stroke Center Certification จาก DVN GL ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำด้านการพัฒนาบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ เราจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถเดินหน้าสู่การเป็น State of the Art of Neurology ระดับโลก เพื่อมอบการบริการที่แตกต่างและเป็นหนึ่งเดียว

ดร.นพ. เกริกยศ กล่าว  ปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าของโรงพยาบาลพญาไท 1 แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าคนไทย 65% และต่างชาติ 35% โดย 80% ของลูกค้าต่างชาติ มาจากประเทศกัมพูชา รองลงมา คือ พม่า อาเซียน ยุโรป อเมริกา และจีน ฯลฯ โดยในปี 2561 โรงพยาบาลมีการเติบโตของจำนวนลูกค้าต่างประเทศคิดเป็น 8.6% และ คาดว่าในปี 2562 จะมีการเติบโตของลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

International Lounge

Related Posts

Send this to a friend