ENVIRONMENT

จีนประกาศกลางที่ประชุม UN เลิกสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน แถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่า จีนจะเลิกสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในต่างประเทศ แต่จะเพิ่มการสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาหันไปใช้พลังงานคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนกับนานาชาติ

แม้ว่าประธานาธิบดีของจีนจะยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดของนโยบายนี้ แต่หากเกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติ ก็จะทำให้แหล่งทุนสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา มีจำกัดลงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังย้ำคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เมื่อปีที่แล้วว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนจะถึงเพดานสูงสุด ก่อนปี 2030 และจะค่อยๆลดลงมา กระทั่งบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ก่อนปี 2060

คำประกาศของประธานาธิบดีจีน มีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ประกาศเจตนารมณ์เดียวกันไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Related Posts

Send this to a friend