ENVIRONMENT

วราวุธ สั่งหาทางออก “โลมาอิรวดี 14 ตัวสุดท้าย”

วราวุธ สั่งหาทางออก “โลมาอิรวดี 14 ตัวสุดท้าย” หลังครม.ไฟเขียว โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งหน่วยงานในสังกัด เร่งหาทางออกรักษาชีวิตโลมาอิรวดี 14 ตัวสุดท้าย ที่ทะเลสาบสงขลา หลังคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตา ส่งผลให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลถึงผลกระทบ ที่อาจอาจเกิดกับฝูงโลมาอิรวดี 14 ตัวสุดท้าย ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

“ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้โทรหารือ กับ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ถึงความเป็นไปได้ในการนำงบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และผมได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปร่วมศึกษาและวิจัยเพิ่มเติม เพื่อรักษาชีวิตโลมาอิรวดีทั้ง 14 ตัวสุดท้าย ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด” นายวราวุธ กล่าว

ด้าน ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการวิศวกรใหญ่ ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท และคณะ หารือร่วมกับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถึงการดำเนินการร่วมกัน ในการอนุรักษ์ ศึกษา และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ในระหว่างเตรียมการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – ต.เขาถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยจะเร่งรัดดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ศึกษา และวิจัย พร้อมทั้งเตรียมการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ในการแก้ไขปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดี เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สำหรับโลมาอิรวดี จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 และยังเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยในการประชุม CITES ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2546 ประเทศไทยได้เสนอให้โลมาอิรวดี เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองบัญชีที่ 1 มีผลทำให้โลมาอิรวดี ได้รับความคุ้มครองสูงสุดในระดับนานาชาติ

Related Posts

Send this to a friend