ENVIRONMENT

ทช. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต ป้องกันบุกรุกเพิ่ม

ทช. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต ป้องกันบุกรุกเพิ่ม ส่วนปัญหาขยะ ตั้งเป้าเก็บให้หมดก่อนปีใหม่

กองป้องกันและปราบปราม ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 10 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ( ศรชล.จังหวัดภูเก็ต) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา(เกาะสิเหร่) ต.รัษฎาอ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน คทช.ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา (เกาะสิเหร่)

จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ปักหลักเขตชั่วคราว และแสดงแนวเขตพื้นที่เป้าหมายโครงการ คทช. ของชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา (เกาะสิเหร่) แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม เนื่องจากการตรวจสอบ พบสิ่งปลูกสร้างที่ มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยจำนวน 1 หลัง อยู่นอกขอบเขตพื้นที่กำหนดเป็นเป้าหมายโครงการ คทช. แต่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะนำมาดำเนินโครงการ คทช.ได้ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ตกสำรวจ ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่นอกเขตโครงการ คทช. และไม่เข้าหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเจรจาให้ดำเนินการรื้อถอน ภายใน 15 วัน

การสำรวจครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากความร่วมมือเก็บขยะตกค้างในชุมชน จากหน่วยงานต่างๆ ล่าสุด เก็บขยะออกจากพื้นที่แล้ว 30% ขยะในส่วนที่เหลือ จะเป็นการว่าจ้างชาวเมียนมาในพื้นที่ ด้วยงบประมาณของเทศบาล โดยกำหนดให้การเก็บขยะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้

Related Posts

Send this to a friend