ENVIRONMENT

ชาวเกาะหมากโล่ง แนวปะการังยังปกติ พบฟิล์มน้ำมันบนผิวน้ำ หลุดรอดจากทุ่นกักน้ำมัน เล็กน้อย

วันนี้ (10 ม.ค. 65) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งเหตุน้ำมันรั่วไหลจากเหตุเพลิงไหม้เรือท่องเที่ยวสปีดโบ๊ท บริเวณอ่าวทองหลาง เกาะหมาก จ.ตราด

จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่าจุดเกิดเหตุบริเวณท่าจอดเรือ อ่าวทองหลาง สภาพน้ำทะเลมีฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำ มีหลุดรอดจากทุ่นกักน้ำมันบริเวณแนวเขื่อนเล็กน้อย และไม่พบสัตว์น้ำตาย ส่วนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 3 สถานี (KM1-3) พบว่า คุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.92-8.03 อุณหภูมิ 26.7-26.9 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.2-31.3 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.56-6.98 มิลลิกรัมต่อลิตร

เมื่อทำการสำรวจแนวปะการังใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นพบว่า แนวปะการังมีสภาพปกติ ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการังและในมวลน้ำทะเล ส่วนเนื่องเป็นผลมาจาก หลังเกิดเหตุ อบต.เกาะหมากและชมรมอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก ได้ร่วมกันประดิษฐ์ทุ่นกักน้ำมัน ติดตั้งบริเวณปากอ่าว ป้องกันน้ำมันรั่วไหลออกสู่ทะเล ส่วนค่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

Related Posts

Send this to a friend