POLITICS

พลเอกประวิตร​ โบกมือให้สื่อมวลชน ปัดให้ความเห็นกรณี พลเอกประยุทธ์ เปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติวานนี้

วันนี้ (10 ม.ค. 66) พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะและตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีรับไหว้สื่อมวลชน โดยไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ถามว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับดีแล้วหรือไม่ หลังในงานเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาตินายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับรายวัน เพียงแต่หันมามองด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย​

ขณะที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์วานนี้ โดยโบกมือให้สื่อมวลชน และเดินเข้าไปยังห้องสีเหลืองในทันที​ โดยคาดการณ์ว่าจะการพูดคุยของ​ 3 ป.​ตามปกติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี​

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันี้ นอกจากนี้​ ที่ประชุมจะมีการรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2565, มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 /2565, รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี 2564 และข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2565, รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ, ผลการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER ครั้งที่ 6 และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ.2559, การขอขยายระยะเวลาในการออกกกกระทรวงซึ่งออกตามความในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 จำนวน 3 ฉบับ, กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์, ร่างกฏกระทรวงว่าด้วยมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ… และผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมทุน (โดยวิธีการอนุญาต) สำหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลารวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมเจ้าท่าในการขุดลอกและบำรุงรักษาความลึกของร่องน้ำสงขลา

ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส 5​ พร้อมรายงานนักท่องเที่ยวจีนบินเข้าไทยเที่ยวบินแรกเมื่อวานนี้

Related Posts

Send this to a friend