ENVIRONMENT

วราวุธ เผย ปิดอุทยานฯ 7 แห่ง เร่งดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้ (7 มี.ค. 66) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้ว่า ได้ปิดอุทยานไป 6 -7 แห่งแล้ว และได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นไปดับไฟป่า ซึ่งงบประมาณดับไฟป่า ในส่วนของกรมป่าไม้เป็นงบในการส่งเสริม ส่วนงบดับไฟป่าจริงๆ ได้มีการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นตั้งแต่ 10 ปีที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ในขณะนี้ในส่วนของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช ก็ได้มีการระดมระดม อุปกรณ์เฮลิคอปเตอร์ กำลังคน ในการที่จะรักษาสถานการณ์ไฟป่าไม่ให้ลุกลามและพยายามไม่ให้เกิดการเผาไหม้ อีก

พร้อมกันนี้ยังได้กำชับขอความร่วมมือ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ หน่วยงานต่างๆให้เข้มงวดรัดเข็มขัดเฝ้าระวัง สถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด และได้ประสานไปยังฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคงให้คอยจับตาดูพื้นที่เผา โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกเผาซ้ำซ้อน ดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดโดยเด็ดขาด ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชน ไม่ให้เผาป่า ซึ่งถือเป็นแนวทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พยายามจะขับเคลื่อนไปสู่ลดคาร์บอนเป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend