ENVIRONMENT

รำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร ผู้เริ่มตำนานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของไทย

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 66 เวลา 20.30 น. ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรตยา จันเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยแนวร่วมนักอนุรักษ์ทุกภาคส่วน ร่วมจุดเทียนรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ ผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่า ทำให้ผืนป่าห้วยขาแข้งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติแห่งแรกของไทย

นายอรรถพล เจริญชันษา กล่าวว่า ในโอกาสวันครบรอบ ของการจากไปของนายสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้เริ่มตำนานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 33 ต้องขอขอบคุณกลุ่มพันธมิตรของสืบ นาคะเสถียร ทุกท่านที่สานต่อเจตนารมณ์ของพี่สืบ จนกระทั่งมีการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่มีองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่เข้ามาร่วมช่วยเหลือ ทั้งภาคเอกชน และคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันบริจาคเงินรวมมากกว่า 20 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรขึ้นมา ทำให้เห็นว่าทั้งหมดคือการหลอมรวม จิตใจของคนที่รักทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าร่วมกัน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมสืบสานเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาและอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีการจัดตั้งกองทุนผู้พิทักษ์ป่าเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน จนจบการศึกษาปริญญาตรี และขยายผลไปสู่การจัดตั้งมูลนิธิและสมาคมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายองค์กร ที่ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และช่วยเหลือสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ สร้างและบ่มเพาะบุคลากรจากสถานที่แห่งนี้ไม่น้อย

สำหรับ สืบ นาคะเสถียร เสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนหันมาสนใจปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง และในวันที่ 18 กันยายน ปีเดียวกัน แนวร่วมนักอนุรักษ์ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรขึ้น เพื่อสืบทอดเจตนาในทำงานเพื่อดูแลผืนป่าห้วยขาแข้งและผืนป่าตะวันตกต่อไป

Related Posts

Send this to a friend