ENVIRONMENT

เร่งดับ “ไฟป่าแม่ฮ่องสอน” หลังลุกลามหลายอำเภอ

GISTDA เผย พบจุดความร้อนมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 148 จุด

วันนี้ (5 ก.พ. 65) นายธิติทัศน์ ฉลอม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เปิดเผยสถานการณ์ไฟป่าล่าสุด ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย บริเวณ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ที่บ้านผาบ่องเหนือ ม.12 ต.ผาบ่อง อ.เมืองฯ หลังลุกลามลงมาจากยอดเขาติดต่อกันหลายวัน ล่าสุด ไฟได้ลามต่ำลงมาระดับหนึ่งแล้ว คาดว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าได้สะดวกมากขึ้น

การลักลอบเผาป่า ยังคงเป็นปัญหาหลักที่เจ้าหน้าที่พยายามทำความเข้าใจกับราษฎรในทุกพื้นที่ แต่ยังมีปัญหาการให้ความร่วมมือ ยังพบการลอบเผาป่าด้วยการเดินเท้าเข้าไปในเทือกเขาด้านหลัง ทำให้ไฟลุกลามขึ้นมาถึงยอดเขา และลามลงมาสู่ตีนเขาอีกด้าน ส่งผลทำให้การตรวจสอบการลักลอบเผาเป็นไปได้ยาก เมื่อพบเหตุไฟป่า ก็จะเป็นไฟป่าที่ลามลงมาจากยอดเขาเป็นส่วนใหญ่

ด้าน GISTDA เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ล่าสุด พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 423 จุด ยังคงพบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 148 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 114 จุด พื้นที่เกษตร 73 จุด พื้นที่เขตสปก. 53 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 31 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 4 จุด

สำหรับจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ ลำปาง 56 จุด รองลงมาคือแม่ฮ่องสอน 44 จุด และกาญจนบุรี 35 จุด โดยภาคเหนือยังคงมีจำนวนจุดความร้อนสูงที่สุดต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 คาดว่าเกิดจากการจุดไฟเผาเพื่อล่าสัตว์หรือการเข้าไปหาของป่า เนื่องจากพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์

Related Posts

Send this to a friend