ENVIRONMENT

เยาวชนไทย-ต่างชาติร่วมเดินขบวนเรียกร้องรัฐบาลให้ดูแลสภาพภูมิอากาศ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน

เยาวชนไทยและต่างชาติกว่า 100 คนร่วมเดินขบวนไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินขบวนประท้วงเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ที่มีเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมหลายล้านคน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการลงมือปฎิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันผู้ปล่อยมลพิษต้องมีความรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของเยาวชนในอนาคต โดยตัวแทนเยาวชนได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่านนายอดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศรวมทั้งให้พันธะสัญญาว่าจะบรรลุเป้าหมายการกำจัดถ่านหิน และเพิ่มส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียน 50 % ในปีพ.ศ.2568 และ 100% ในปีพ.ศ. 2573 เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เห็นได้จากผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและภัยแล้งร้ายแรงในขณะนี้ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำและอาหารเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการเดินขบวนเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก”เกรต้า ธันเบิร์ก” เยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เพิ่งได้รับรางวัล Ambassador of Conscience Award ประจำปี 2562 จากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
โดยเยาวชนทั่วโลกกว่า 100 ประเทศจะร่วมเดินขบวนประท้วงระหว่างวันที่ 20-27 กันยายนนี้

ส่วนในประเทศไทย จะมีการเดินขบวนอีกครั้งที่จังหวัดที่เชียงใหม่ในวันที่ 27 กันยายนนี้ เพื่อกดดันรัฐบาลและภาคเอกชน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็วตามข้อตกลงปารีส ซึ่งมีเป้าหมายที่จะคงอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะภัยที่จะไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์

Related Posts

Send this to a friend