DEEPSOUTH

ยะลา แจกหน้ากากอนามัย 11,000 ชิ้น หลังสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

สสจ.ยะลา แจกหน้ากากอนามัย 11,000 ชิ้น หลังสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดยะลา ว่าพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ 59 ไมโครกรัม/ลบ.ม.อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนที่อำเภอเบตง มีค่า PM 2.5 ที่ 49 ไมโครกรัม /ลบ.ม. อยู่ในระดับปานกลาง

​สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจึงได้เปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านหมอกควันฯ (EOC) เพื่อประเมินความเสี่ยงและติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควัน และขอให้ประชาชนทั่วไปหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง อยู่ในบ้าน ให้ปิดประตูหน้าต่าง หากต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย และดื่มน้ำบ่อยๆ รวมทั้งงดการสูบบุหรี่ งดการเผาขยะ โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอาการกำเริบได้ง่ายจากการสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเวลานาน และตำรวจจราจรที่ทำงานกลางแจ้ง ควรสวมหน้ากากอนามัย สวมแว่นตา และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว อีกทั้งยังต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางภายใต้ทัศนวิสัยดังกล่าวอีกด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาและกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพในสถานการณ์หมอกควันและแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 11,000 ชิ้น แก่ประชาชน ตามสถานที่ชุมชนต่างๆ ได้แก่ สถานีรถไฟยะลา ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ธนาคาร และแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา

Related Posts

Send this to a friend