DEEPSOUTH

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพฯ เรียกร้องยุติความรุนแรง หาทางออกอย่างสันติ

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ต่อกรณีชาวพุทธ ถูกยิงเสียชีวิต 2 รายในพื้นที่สุไหงปาดี เรียกร้องยุติความรุนแรง หาทางออกพูดคุยอย่างสันติวิธี

แถลงการณ์ ระบุว่า เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาตใต้ ได้ติดตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขมาโดยตลอด ขณะเดียวกันมีโอกาสได้รับฟัง ท่านเจ๊ะมูดอ เจ๊ะเต๊ะ – ตัวแทนขบวนการปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี ในการ “แสดงวิสัยทัศน์” ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้ ในรายการ SCENARIO PATANI 2022 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565  เนื้อความสำคัญตอนหนึ่ง “ประชาชาติมลายูปาตานีที่ถูกยึดครองหลังจากปี 1909 ซึ่งรวมถึงกลุ่มชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในปาตานี ณ ห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งพุทธ จีน และอื่น ๆ ที่ต่างประสบกับชะตากรรมเดียวกันกับชาวปาตานี ดังนั้น ณ วันนี้ เราก็คือชนชาติมลายูหรือชาวมลายูปาตานีที่ถูกยึดครอง”  

และล่าสุดมีการประชุมร่วมกันของคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลไทย กับผู้แทนกลุ่ม BRN มีการตกลงร่วมกันถึงการลดเหตุความรุนแรงลง เพื่อเอื้อต่อการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขในระยะต่อไป ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี เมื่อไม่มีเหตุรุนแรง ประชาชนเริ่มมีความหวัง

แต่เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 19.05 น. ได้มีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการที่ไม่อาจทราบได้ ก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนยิงราษฎร (พุทธ) หาของป่าเสียชีวิต 2 ราย ที่บ้านลาแลลูรัส ม.3 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกระบวนการพูดคุย และการลดความรุนรง รวมถึงเกิดความหวาดระแวงของคนในพื้นที่ นำไปสู่ภาวะตั้งต้นและติดลบอีกครั้งหนึ่ง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นการกระทำเพียงเพื่อตอบโต้กลุ่มบุคคล หรือด้วยเหตุผลใด ๆ แต่ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนที่ทุกฝ่ายอ้างว่าเป็นที่รักและต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้น

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำเช่นนี้ และหันมาพูดคุยหาทางออกโดยสันติวิธี และไม่ใช้ความรุนแรง เพราะการใช้ความรุนแรงไม่สามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสังคมโลกยอมรับได้ และที่สำคัญที่สุดคือประชาชนที่ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นที่รักจะได้มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน
 

Related Posts

Send this to a friend