DEEPSOUTH

ศอ.บต.แจงก่อนสิ้นเดือนนี้ เหตุคาร์บอมบ์แฟลตตำรวจได้รับเงินชดเชยครบทุกคน

ศอ.บต.แจงก่อนสิ้นเดือนนี้ เหตุคาร์บอมบ์แฟลตตำรวจจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายครบทุกคน

เมื่อเวลา 09.50 น. วันนี้ (9 ธ.ค. 65) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส นายสมพร เนติรัฐกร ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์แฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา โดยได้มีการเรียนเชิญตัวแทนจาก 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สิน จ.นราธิวาส ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยา จ.นราธิวาส สนง.สังคมความมั่นคงของมนุษย์ จ.นราธิวาส สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส สนง.ศึกษาธิการ จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.นราธิวาส และตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จ.นราธิวาส ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการประเมิน รวมทั้งการรวบรวมหลักฐานทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ตามระเบียบของทางราชการ โดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือล่าช้าไปบ้าง แต่คาดการว่าก่อนสิ้นเดือนนี้ เจ้าหน้าที่สามารถทยอยจ่ายความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เช่น

ความเสียหายของยานพาหนะ ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว โดยแยกเป็น รถยนต์ 26 คัน รถ จยย.13 คันและรถจักรยาน 1 คัน รวมทั้งทรัพย์เครื่องใช้ภายในบ้านผู้ได้รับผลกระทบทุกราย จากจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ 93 ราย แยกเป็นได้รับผลกระทบด้านร่างกาย 51 ราย และได้รับผลกระทบด้านทรัพย์สิน 72 ราย เป็นทรัพย์สินของรัฐ 4 แห่ง เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล 68 ราย โดยมีผู้ได้รับผลกระทบแยกเป็นข้าราชการตำรวจและประชาชน เข้ารับฟังการชี้แจง จำนวนกว่า 50 คน โดยก่อนหน้านี้ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นไปแล้วส่วนหนึ่ง คือผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยา 500,000 บาท ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับเงินเยียวยาตามสัดส่วนของอาการบาดเจ็บแต่ละราย ตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท โดยมีผู้ได้รับผลกระทบแยกเป็นข้าราชการตำรวจและประชาชน เข้ารับฟังการชี้แจง จำนวนกว่า 50 คน

ในส่วนของอาคารแฟลตที่พักของข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคาร์บอมบ์ นั้น ล่าสุด จากการตรวจสอบ พบว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างช่างกำลังเข้าซ่อมแซมประตู หน้าต่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทยอยเข้าพักอาศัยได้เพียงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าต้องใช้เวลานานล่วงเลยปีใหม่ไปแล้วจึงจะแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากห้องพักแต่ละหลังได้รับความเสียหายโดยภาพรวม 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ที่จะต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ซึ่งอุปสรรคสำหรับคืออยู่ในช่วงระยะที่ฝนตกลงมาอย่างหนัก ที่ช่างผู้ซ่อมแซมไม่สามารถทำงานได้เต็มที่

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักที่ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่ยังคงพักอาศัยอยู่ที่พักชั่วคราว ภายในบริเวณ สภ.ตันหยง และห้องพักรับรองภายในสนามกีฬา กกท.จ.นราธิวาส ที่เริ่มจะคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่ได้มาอาศัยอยู่เกือบ 20 วัน หลังจากเกิดเหตุ

Related Posts

Send this to a friend