DEEPSOUTH

นราธิวาส เฝ้าระวังแม่น้ำ 3 สายหลัก ระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง

นราธิวาส เฝ้าระวังแม่น้ำ 3 สายหลัก ระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุด ลุ่มน้ำบางนราล้นตลิ่งแล้ว

ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอด 2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำ 3 สายหลักในจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยลุ่มน้ำสายบุรี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.26 เมตร ขณะที่ลุ่มน้ำบางนรา ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 0.88 เมตร ส่วนลุ่มน้ำโก-ลก ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.67เมตร โดยทั้ง 3 ลุ่มน้ำ ระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำหลายจุด

ล่าสุด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 5 อำเภอ 7 ตำบล 25 หมู่บ้าน 1 เทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,168 ครัวเรือน กว่า 3,000 คน โดยเฉพาะที่ อ.ระแงะ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนราธิวาส ได้จัดเตรียมเรือท้องแบนอลูมิเนียมเครื่องยนต์เรือ เตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ขณะที่อำเภอระแงะ ออกมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว

ส่วนสถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ปริมาณน้ำในอ่าง 878.49 ล้าน ลูกบาศก์เมตร (60.4%) รองรับน้ำได้อีก 575.87 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำอยู่ที่ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่หากสถานการณ์ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่อง เขื่อนบางลางจำเป็นต้องเริ่มระบายน้ำที่ 10-12 ล้านลูกบาศก์เมตร

Related Posts

Send this to a friend