DEEPSOUTH

ศอ.บต.ช่วยเหลือชาวบ้านเกาะสะท้อน ปิดหมู่บ้านจากโควิด-19

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะ มอบเครื่องบริโภค เครื่องดื่ม นมกล่อง ขนมขบเคี้ยวและฟักทอง แก่นางแยนะ สะแลแม เครือข่ายผู้หญิงภาคสังคม เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปิด 9 หมู่บ้าน

นางกนกรัตน์ กล่าวว่า พี่น้องประชาชนไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพนอกหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กที่มีความต้องการอาหารและขนม จึงได้รวบรวมเงินและของบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กในตำบลเกาะสะท้อนทั้ง 9 หมู่บ้าน และหากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 082-2637943 นางแยนะ สะแลแม เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ จากพิษโควิด 19

Related Posts

Send this to a friend