AROUND THAILAND

ฝ่ายความมั่นคง คุมเข้มการเคลื่อนย้ายแรงงานและเตรียมพร้อม 46 จุด กระจายวัคซีน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหม โดยทุกเหล่าทัพ ยังคงสนับสนุนการทำงานร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนบริหารจัดการแก้ปัญหาเร่งด่วนในการควบคุมโรคร่วมกัน โดยเสริมกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปทั้งการจัดตั้งและสนับสนุนโรงพยาบาลบุศราคัม การตรวจคัดกรองเชิงรุกและเก็บเชื้อ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม การสนับสนุนจัดตั้งบก.ควบคุมพื้นที่แพร่ระบาด เช่น แค้มป์คนงาน โรงงานและตลาดชุมชน การสนับสนุนกรมราชทัณฑ์แก้ปัญหาเรือนจำที่พบการติดเชื้อ การบริหารจัดการสถานกักควบคุมโรคแห่งรัฐ ( SQ และ ASQ ) รวมทั้งการประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่พบติดเชื้อจำนวนมาก

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้ทุกเหล่าทัพ กอ.รมน.และ ตร.ให้ความสำคัญคงความเข้มข้นสกัดกั้นและจับกุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในต่อเนื่องกันไป โดยเฉพาะชายแดนเมียนมา กัมพูชาและมาเลเซีย และขอให้สนับสนุนกำลังกับฝ่ายปกครองกระจายเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานที่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย นำเข้าสู่ระบบเพื่อการควบคุมที่ถูกต้อง

รมช. กลาโหม ยังขอให้ทุกเหล่าทัพ เสริมกำลังเข้าไปสนับสนุน กรุงเทพมหานคร ในการควบคุมโรคเป็นพื้นที่ทั้งใน กทม.และปริมณฑล ที่ยังพบการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ และขอให้จัดตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพื้นที่ซึ่งยังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน พร้อมกับขอให้เตรียมความพร้อมบริหารจุดกระจายวัคซีนทั้ง 46 จุดที่กลาโหมจัดตั้ง สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศใน 7 มิ.ย.64 นี้

ภาพ แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend