DEEPSOUTH

นายอำเภอ สุไหง โก-ลก ร่วมเอกชนเปิดตู้ปันสุขแห่งแรกของนราธิวาสต่อชีวิต ประชาชนยามวิกฤตโควิด

วันนี้ (3 พ.ค. 64) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยภาคเอกชนและหัวหน้าส่วนราชการจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันจัดตั้งตู้ปันสุขเป็นปฐมฤกษ์แห่งแรกของ จ.นราธิวาส ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรนา หรือ โควิด-19 ในละลอกที่ 3 ด้วยการนำสินค้าประเภท ข้าวสาร น้ำตาล ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่ได้ร่วมกันบริจาคเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เดินทางมารับไปบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว หลังจากประชาชนส่วนใหญ่ต้องประสบกับปัญหาการว่างงาน มีรายได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งตู้ปันสุขเป็นระยะเวลา 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในแต่ละวันเจ้าหน้าที่จะเปิดตู้ปันสุขให้พี่น้องประชาชนเดินทางมารับวันละ 300 คน คนละ จำนวน 2 ชิ้น ในช่วง 2 เวลา คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 09.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.30 ถึง 17.30 น. และหากมีสินค้าที่ได้รับบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่อาจจะมีการขยายเวลาพิจารณาเปิดตู้ปันสุขไปอีกจนกว่าสินค้าหมด และการเดินทางมารับสินค้าในตู้ปันสุขครั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก-ลก ได้อำนวยความสะดวกในการจัดระยะห่างทางสังคมคนละ 2 เมตร และทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้านนางสาวพาตีเมาะ 1 ในประชาชนที่เดินทางมารับสินค้าอาหารแห้งจากตู้ปันสุข กล่าวว่า ตนขอขอบคุณนายอำเภอสุไหงโก-ลก และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันบริจาดสินค้าอาหารแห้ง จัดตั้งตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เพราะสินค้าเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถต่อชีวิตใครได้อีกหลายคน

Related Posts

Send this to a friend